Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

ν. 4375/2016: Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου,

ΦΕΚ A 51/2016 


ΦΕΚ  A 57/2016 (διορθώσεις)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4375
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρ−

μογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές δι−
αδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του κα−
θεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»
(L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιού−
χων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"