Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Κατανομή οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας (ΦΕΚ A 46/2016 )

ΦΕΚ A 46/2016 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 31
Κατανομή οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών
στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι οργανικές θέσεις των Εισαγγελέων Πρωτοδικών, οι
οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 4285/2014,
όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρά−
γραφο 4 του άρθρου 12 του Ν. 4312/2014, κατανέμονται
από την 1η Ιουνίου 2016 στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών
της χώρας ως εξής:
1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθ−
μός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτο−
δικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού
αυτών σε πενήντα τρεις (53).
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο
αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρω−
τοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού
αυτών σε έντεκα (11).
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου: Αυξάνεται ο
αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρω−
τοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού
αυτών σε τρεις (3).
4. Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών: Αυξάνεται ο αριθ−
μός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτο−
δικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού
αυτών σε τέσσερις (4).
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ−
λεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"