Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

ΦΕΚ ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ( ΦΕΚ Γ 322/2016 )

ΦΕΚ Γ 322/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(2)
Με Προεδρικό διάταγμα της 3ης Απριλίου 2016, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 34, 35, 36, 37 και 39 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν και τη
με αριθμό 19/23−6−2015 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστι−
κού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης αναδιορίζεται
σε κενή οργανική θέση Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων,
ο τέως Εφέτης Δημήτριος Ράικος του Γεωργίου και της
Φρεσκούλας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος
1959, και τοποθετείται στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών.
Καθορίζεται δε η σειρά αρχαιότητας του στο βαθμό
αυτό, μετά τον Εφέτη Ευάγγελο Κρικώνη του Κωνστα−
ντίνου και πριν από την Εφέτη Μαρία Περιστέρη του
Στυλιανού.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8112760127/18−3−2016).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης 13138/18−3−2016).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.−Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3770/5−4−2016).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"