Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΦΕΚ Γ 292/2016 )

ΦΕΚ Γ 292/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(2)
Με Προεδρικό διάταγμα της 17ης Μαρτίου 2016, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 89 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 52 και 67 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν, το άρθρο 10 παρ. 10 του
Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) όπως ισχύει, το άρθρο 19 του Π.δ.
101/2014 (Α΄ 168) και την απόφαση του Ανωτάτου Δικα−
στικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, με αριθμό
6/2016, αποσπάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για επτά (7) μήνες,
με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση ο Πάρεδρος
του Συμβουλίου της Επικρατείας Βασίλειος Ανδρου−
λάκης του Πέτρου, για τη στελέχωση του Γραφείου
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου.
Με Προεδρικό διάταγμα της 17ης Μαρτίου 2016, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα
άρθρα 49 και 62 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νό−
μος 1756/1988 ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύουν σήμερα και τις
αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοι−
κητικής Δικαιοσύνης, με αριθμό 4/2016 και 5/2016:
Α. Προάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Συμβούλου της Επικρατείας, για πλήρωση κενής οργανι−
κής θέσης, ο Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Παναγιώτης Τσούκας του Κωνσταντίνου, της προαγω−
γής του λογιζόμενης από 6−12−2015 και
Β. Προάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, για πλήρω−
ση κενής οργανικής θέσης, ο Εισηγητής του Συμβουλίου
της Επικρατείας Βασίλειος Γκέρτσος του Αγγέλου, της
προαγωγής του λογιζόμενης από 6−2−2016.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.−Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3114/21−3−2016)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"