Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θράκης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 170/2017 )


ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 170/2017 


2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 28751 οικ.
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλί-
κων Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΟρίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Θράκης, ως εξής:
1. Πασχάλης Παπαοικονόμου του Ρωμύλου, Αντεισαγ-
γελέας Εφετών Θράκης, με Α.Δ.Τ. Τ 227122, ως Πρόε-
δρο, με αναπληρώτρια αυτού την Άννα Καραμόσχογλου
του Χρήστου, Αντεισαγγελέα Εφετών Θράκης, με Α.Δ.Τ.
ΑΖ 808609.
2. Αλεξάνδρα Γκουλιάμα του Κωνσταντίνου, Καθηγή-
τρια Μέσης Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 423086, ως τακτι-
κό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την Άννα Λασκαράκη-
Φιλίνη του Γεωργίου, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης,
με Α.Δ.Τ. ΑΕ 917543.
3. Ευαγγελία Αϊβατζίδου του Προδρόμου, Προϊσταμέ-
νη της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής
Αρωγής Αλεξανδρούπολης, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 398387, ως τακτι-
κό μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον Στέργιο Σαρολίδη
του Κωνσταντίνου, Επιμελητή Α-νηλίκων και Κοινωνικής
Αρωγής Αλεξανδρούπολης, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 916847.
4. Μαρία Δημητρίου του Βασιλείου, Δικηγόρος
Αλεξανδρούπολης, με Α.Δ.Τ. Χ 006167, ως τακτικό
μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον Απόστολο Κυρια-
κίδη του Σωτηρίου, Δικηγόρο Αλεξανδρούπολης, με
Α.Δ.Τ. Χ 281471.
5. Πασχάλης Καβαλιώτης του Γεωργίου, Αρχιμανδρί-
της, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 417236, ως τακτικό μέλος, με αναπλη-
ρωτή αυτού τον Ευάγγελο Μυτιληνιό του Ευστρατίου,
Πρόεδρο ΔΕΥΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης, με Α.Δ.Τ.
ΑΗ 417892.
6. Μαριγούλα Μαρτίνη του Μιχαήλ, Παιδίατρος, με
Α.Δ.Τ. ΑΒ 926520, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια
αυτής τη Μαρία Γιαννολούδη του Αναστασίου, Παιδία-
τρο, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 920636.
7. Κωνσταντίνος Αλεξανδρής του Παναγιώτη, Πρόε-
δρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, με
Α.Δ.Τ. ΑΖ 918170, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια
αυτού την Αγνή Παντίδου του Αριστείδη, Κυτταρολόγο,
με Α.Δ.Τ. ΑΕ 916189.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"