Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Συνέδριο ΑΠΘ, Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο, 4 - 6 Μαΐου 2017, Θεσσαλονίκη

Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης (ΑΠΘ),
ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσ/νίκης (ΔΣΘ) και ο Ιατρικός
Σύλλογος Θεσ/νίκης (ΙΣΘ)
διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με θέμα:
ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
4 - 6 Μαΐου 2017

Θεσσαλονίκη, Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12 – 14)

Πέμπτη 4 Μαΐου 2017

17.30 – 18.00 Χαιρετισμοί
18.00 - 19.20 1η συνεδρία: Προσφορά ή ζήτηση υπηρεσιών ή βιολογικού υλικού μέσω διαδικτύου: ιατρικά και νομικά ζητήματα
Πρόεδρος: Κατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ
18:00 – 18.20 Jochen Taupitz, Καθηγητής Ιατρικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου του Mannheim
Προσφορά ιατρικών υπηρεσιών και γεννητικού υλικού στο διαδίκτυο
18.20 – 18.40 Anjeli Kara, Επικεφαλής Ρυθμιστικής Πολιτικής της Αρχής Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας της Μεγ. Βρετανίας
Δωρεά Σπέρματος: Η αύξηση των μη ρυθμιζόμενων online υπηρεσιών στη Μεγ. Βρετανία
18.40 – 19.00 Αθηνά Κοτζάμπαση, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Μέλος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής
Προϊόντα αντισύλληψης και τεστ κύησης για έφηβες/ους μέσω διαδικτύου- Ζητήματα σχετικά με τη συναίνεση και την αστική ευθύνη
19.00 – 19.20 Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Ποινικού Δίκαιου Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Ποινική ευθύνη κατά την προσφορά υπηρεσιών μέσω διαδικτύου
19.20 – 20.00 Συζήτηση

Παρασκευή 5 Μαΐου 2017

9.00 – 10.00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
10.00 - 11.40 2η Συνεδρία: Άσκηση ιατρικής & σύγκρουση συμφερόντων: ο ρόλος του διαδικτύου
Πρόεδρος: Ευμορφία Τζίβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ
10.00 – 10.20 Βασίλειος Ταρλατζής, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας & Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Οι ανάρμοστες (;) σχέσεις των Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών με τη Βιομηχανία
10.20 – 10.40 Βασίλειος Πενταφράγκας, Εντεταλμένος σύμβουλος του ΔΣ της ΠΕΦ (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας)
Η θέση της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας σχετικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης κάθε παροχής που χορηγείται σε επαγγελματίες υγείας
10.40 - 11.00 Νικόλαος Μπιτζιλέκης, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Παραβιάσεις του ιατρικού απορρήτου ιδίως μέσω διαδικτύου
11.00 - 11.20 Martin Buijsen, Καθηγητής Δικαίου της Υγείας, Πανεπιστήμιο Erasmus Ρόττερνταμ, Ινστιτούτο Πολιτικών & Διοίκησης Υγείας, Νομική Σχολή Erasmus
Ηλεκτρονική Υγεία και η επίδρασή της στο ιατρικό απόρρητο
11.20 – 11.40 Ζωή Ράπτη, Νομικός
Το νομικό πλαίσιο ανάπτυξης του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα: Έλλειψη και Αναγκαιότητα
11.40 – 12.00 Συζήτηση
12.00 – 12.30 Διάλειμμα
12.30 – 13.30 3η Συνεδρία: Τηλεϊατρική
Πρόεδρος: Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ
12.30 – 12.50 Παναγιώτης Σταφυλάς, MD, MSc, PhD, Ιατρικός Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth), Ιατρική Έρευνα & Καινοτομία, Θεσσαλονίκη & Health Information Management SL, Βαρκελώνη Ισπανίας
Από την Τηλεϊατρική στα μονοπάτια ολοκληρωμένης φροντίδας: η διεθνής εμπειρία και η ελληνική πραγματικότητα
12.50 – 13.10 Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Τηλεϊατρική: Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου σε ενωσιακό πλαίσιο
13.10 – 13.30 Εμμανουήλ Λασκαρίδης, Δικηγόρος, ΔΝ, Μέλος Ε.Α. Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Αστικώς υπεύθυνοι κατά την πλημμελή εκπλήρωση σύμβασης τηλεϊατρικής
13.30 – 14.00 Συζήτηση
14.00 – 15.00 Διάλειμμα
15.00 – 17.00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
17.00 – 18.00 4η Συνεδρία: Ηλεκτρονική διαχείριση ιατρικών δεδομένων
Πρόεδρος: Νικόλαος Τάσκος, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
17.00 – 17.20 Λίλιαν Μήτρου, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου
Έννοια και προϋποθέσεις επεξεργασίας των δεδομένων υγείας και γενετικών δεδομένων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
17.20 – 17.40 Παναγιώτης Μπαμίδης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Βιοηθική και διαχείριση ιατρικών δεδομένων στην ψηφιακή εποχή: Παραδείγματα καινοτομίας στην εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας
17.40 – 18.00 Γιώργος Πάγκαλος, Καθηγητής ΑΠΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών & Διευθυντής του                          Εργαστηρίου Πληροφορικής και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων AΠΘ
Ζωή Κολίτση, PhD, Σύμβουλος Πολιτικών Ηλεκτρονικής Υγείας, Εργαστήριο Πληροφορικής και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων ΑΠΘ
Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση στην Ηλεκτρονική Υγεία: Το νέο περιβάλλον ηλεκτρονικής διαχείρισης προσωπικών ιατρικών δεδομένων eIDAS της Ευρωπαϊκής Ένωσης
18.00 – 18.30 Διάλειμμα
18.30 – 19.50 5η Συνεδρία: Εμπορικές πρακτικές στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω του διαδικτύου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Πρόεδρος: Αθηνά Κοτζάμπαση, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Μέλος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής
18.30 – 18.50 Νικόλαος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Το ζήτημα της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού» επί των υπηρεσιών των ιατρών και των βιοεπιστημόνων
18.50 – 19.10 Θεόδωρος Τροκάνας, Λέκτορας Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Ένας νέος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας για την εποχή της ηλεκτρονικής υγείας;
19.10 – 19.30 Marc Stauch, Dr. Jur, M.A. (Oxon), Ινστιτούτο Πληροφορικής Νομικής, Πανεπιστήμιο Leibniz, Αννόβερο
Η χρήση των δεδομένων υγείας για ιατρική έρευνα και η επίδραση της νέας Γενικής Ρύθμισης Προστασίας των Δεδομένων
19.30-19.50 Shigeto Yonemura, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστήμιο του Τόκυο
Νομικά και κοινωνικά προβλήματα από την εμπορική χρήση των ιατρικών δεδομένων στην Ιαπωνία
19.50 – 20.30 Συζήτηση

Σάββατο 6 Μαΐου 2017

9.00 – 10.00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
10.00 – 11.00 6η Συνεδρία: Ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων: ιατρικά και νομικά ζητήματα
Πρόεδρος: Λήδα Κοβάτση, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
10.00 – 10.20 Joaquin Cayon De Las Cuevas, Καθηγητής Ιατρικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου της Cantabria
Ηλεκτρονικά Φαρμακεία και πλαστά φάρμακα: προκλήσεις και ανησυχίες από την πλευρά της προστασίας του ασθενούς
10.20 – 10.40 Ευμορφία Τζίβα, Αναπλ. Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων - Νομοθετικό πλαίσιο, προβληματισμοί, νομολογία
10.40 – 11.00 Δήμητρα Χατζηπαύλου – Λίτινα, Καθηγήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ
Online αγορά: H περίπτωση του φαρμάκου από την πλευρά του φαρμακοποιού και της φαρμακευτικής επιστήμης
11.00 – 11.20 Συζήτηση
11.20 – 11.50 Διάλειμμα
11.50 – 12.50 7η Συνεδρία: Δυσφήμηση ιατρών μέσω διαδικτύου
Πρόεδρος: Βασίλειος Ταρλατζής, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας & Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
11.50 – 12.10 Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Τα ουσιαστικά ζητήματα της δυσφήμησης ιατρών μέσω του διαδικτύου
12.10 – 12.30 Απόστολος Άνθιμος, ΔΝ, Δικηγόρος
Η δίκη λόγω δυσφήμησης ιατρού μέσω διαδικτύου - Δικονομικές πτυχές
12.30 - 12.50 Γεώργιος Παπαπροδρόμου, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Αστυνομικός Διευθυντής
Χρήση του Διαδικτύου γύρω από την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και λειτουργιών μονάδων υγείας μέσα από την οπτική της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
12.50 - 13.30 Συζήτηση
13.30 – 14.30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
14.30 Τελετή Λήξης 

http://www.nb.org/greek/blog/cat/nb-ekpedeytiki-edkdiloseis-imerides-sinedria/post/sinedrio-apth-iatriki-dikaio-diadiktio/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"