Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

ΦΕΚ ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΦΕΚ Γ 379/2017 )

ΦΕΚ Γ 379/2017 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Απριλίου 2017, που

εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 34, 35, 36, 37 και 39 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’/35), όπως ισχύουν και
τις με αριθμό 21 και 22/2016 αποφάσεις του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης αναδι-
ορίζεται σε κενή οργανική θέση Πρωτοδίκη Διοικητικών
Δικαστηρίων, ο τέως Πρωτοδίκης Χρήστος Μουδράκης
του Χαράλαμπου και της Σωτηρίας, ο οποίος γεννήθη-
κε στην Ξάνθη το έτος 1966, και τοποθετείται στο Δι-
οικητικό Πρωτοδικείο Βόλου. Καθορίζεται δε η σειρά
αρχαιότητάς του στο βαθμό αυτό, μετά τον Πρωτοδίκη
Διομήδη Νικολετόπουλο του Κωνσταντίνου και πριν από
τον Πρωτοδίκη Νικόλαο Κωτάκη του Κωνσταντίνου.
(Αριθ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ.-Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 31563/11-4-2017).
(Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7510518235/18-4-2017).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"