Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Ν. 4484/2017: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.


Τροποποίηση Κώδικα Φ.Π.Α. ν. 2859/2000

Τροποποιήσεις Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων  Ν.Δ. 356/1974

Τροποποίηση άρθρων 3 και 7 του ν. 4223/2013 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.

Τροποποίηση των άρθρων 68 και 72 του ν. 4172/2013 Φορολογία εισοδήματος κ.τ.λ.

Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών ν. 2961/2001

Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3691/2008 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές  δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις      
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.


Διατάξεις για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 237/1986  Περί υποχρεωτικής    Ασφαλίσεως    της   εξ'  ατυχημάτων    αυτοκινήτων αστικής ευθύνης

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας κ.τ.λ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"