Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΦΕΚ Γ 772/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 26ης Ιουλίου 2017, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με:

Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 88 και 90 του Συντάγματος.
2. Των άρθρων 34, 49, 50, 53, 54, 76 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως
ισχύουν.
3. Του άρθρου 31 του ν. 3689/2008 (Α΄164), όπως
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α΄ 210/5-11-2016) και
Β. Τις με αρ. 72/12-6-2017, 106/22-6-2017 και 108/
22-6-2017 αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμ-
βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,

I. Μετατίθενται οι κατωτέρω Πρωτοδίκες, με αίτησή

τους, ως εξής:

α. Στο Πρωτοδικείο Αγρινίου, η Πρωτοδίκης Μυτιλή-
νης, Ηλιάνα Παπαηλία του Σπυρίδωνα.
β. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οι Πρωτοδίκες:
1) Λάρισας, Ιωάννης Χήνος του Αποστόλου,
2) Λάρισας, Ερασμία – Γεωργία Τσαούση του Δαμιανού,
3) Πειραιά, Ιωάννης Ναυπλιώτης του Γεωργίου,
4) Θηβών, Δήμητρα Αυγουστοπούλου του Ευσταθίου,
5) Αμαλιάδος, Αθανάσιος Πανταζόπουλος του Πανα-
γιώτη,
6) Ζακύνθου, Αντιγόνη Τζούμη του Γεωργίου,
7) Βέροιας, Μαρία Πετροπούλου του Δημητρίου,
8) Βόλου, Βασιλική Τριανταφύλλου του Σωτηρίου,
9) Πρέβεζας, Δήμητρα Μάντζαρη του Νικολάου,
10) Γυθείου, Πάρης Ζαρμποζάνης του Δημητρίου,
11) Αμαλιάδος, Αικατερίνη Ζουμπουλάκη του Γεωργίου,
12) Χανίων, Καλλιρρόη Γωνιωτάκη του Σπυρίδωνος,
13) Ναυπλίου, Όλγα Τίγγα του Δημητρίου,
14) Αλεξανδρούπολης, Μαρία Μπουτάκη του Δημη-
τρίου,
15) Ηρακλείου, Γεώργιος Μεγαπάνος του Λάμπρου,
16) Ρόδου, Μαρία Δουλάμη του Παύλου.
γ. Στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, οι Πρωτοδίκες:
1) Χανίων, Ιωάννα Τολίκα του Στέργιου,
2) Ηρακλείου, Ειρήνη Πατσιά του Αθανασίου.
δ. Στο Πρωτοδικείο Άμφισσας, οι Πρωτοδίκες:
1) Αθηνών, Σμαράγδα Μωραΐτη του Κωνσταντίνου,
2) Αθηνών, Νικόλαος Αντωνόπουλος του Ανδρέα,
3) Ηρακλείου, Θωμάς Μασούρας του Ιωάννη.
ε. Στο Πρωτοδικείο Βέροιας, οι Πρωτοδίκες:
1) Λάρισας, Νικόλαος Τσίτρος του Αναστασίου,
2) Πατρών, Μαρία Παπακώστα του Δημητρίου.
στ. Στο Πρωτοδικείο Βόλου, οι Πρωτοδίκες:
1) Λάρισας, Ηρακλής Μέτσκας του Περικλή,
2) Ιωαννίνων, Ελευθερία Παρδάλη του Αλέξανδρου,
3) Χαλκίδας, Πέτρος Παπανικολάου του Παύλου,
4) Κέρκυρας, Μαρία Τσέπη του Νικολάου,
5) Μυτιλήνης, Άννα Τσιλιγγιρίδη του Αιμίλιου,
6) Χίου, Αιμιλία – Ελένη Χατζηκώστα του Παναγιώτη.
ζ. Στο Πρωτοδικείο Γυθείου, η Πρωτοδίκης Αθηνών,
Βασιλική Παράσχου του Νικολάου.
η. Στο Πρωτοδικείο Δράμας, οιΠρωτοδίκες:
1) Ξάνθης, Γεώργιος Κυριακός του Κωνσταντίνου,
2) Καβάλας, Αντωνία Καρυώτη του Ιωάννη.
θ. Στο Πρωτοδικείο Έδεσσας, οι Πρωτοδίκες:
1) Καστοριάς, Φώτιος Σιβρίδης του Αλέξανδρου,
2) Καρδίτσας, Γλυκερία Γαβρά του Ιωάννη,
3) Κέρκυρας, Παναγιώτα Σιδερίδου του Κωνσταντίνου.
ι. Στο Πρωτοδικείο Ηλείας, οι Πρωτοδίκες:
1) Πατρών, Βασιλική Ρέππα του Σωτηρίου,
2) Μυτιλήνης, Σπυριδούλα Πετροπούλου του Λεωνίδα.
ια. Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, οι Πρωτοδίκες:
1) Δράμας, Δούκας Δούκας του Αθανασίου,
2) Τρικάλων, Κωνσταντίνος Χονδρόσμος του Δημη-
τρίου,
3) Δράμας, Παντελεήμων Ζήμνας του Αθανασίου,
4) Πειραιά, Παναγιώτα Χριστοφίλη του Δημητρίου,
5) Σερρών, Βιργινία Μπέλλου του Αναστασίου,
6) Βόλου, Ελένη Παπαγεωργίου του Στυλιανού,
7) Βέροιας, Ελένη Αναστασίου του Φιλίππου,
8) Σερρών, Γεωργία Τουτουντζή του Χρήστου,
9) Βόλου, Γεώργιος Καραγιάννης του Χαρίλαου,
10) Κοζάνης, Λουκάς Σελιάχας του Εμμανουήλ,
11) Σερρών, Ευφροσύνη Πάκου του Σπυρίδωνος,
12) Καβάλας, Άρτεμις Δάφκα του Δημητρίου,
13) Έδεσσας, Παντελής Μποροδήμος του Βασιλείου,
14) Καβάλας, Σμαρούλα Χατζηαθανασίου του Αθα-
νασίου.
ιβ. Στο Πρωτοδικείο Θηβών, η Πρωτοδίκης Πειραιά,
Σοφία Φαρασοπούλου του Αντωνίου.
ιγ. Στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, οι Πρωτοδίκες:
1) Αθηνών, Μαρία Μαζιώτη του Γεωργίου,
2) Αγρινίου, Αλίκη Γιαννάτση του Ηλία,
3) Μυτιλήνης, Θεοφάνης Χόντζιας του Ηλία.
ιδ. Στο Πρωτοδικείο Καβάλας, οι Πρωτοδίκες:
1) Νάξου, Ουρανία Ταπεινοπούλου του Αιμίλιου,
2) Κεφαλληνίας, Χρυσάνθη Τσιρώνη του Χρήστου,
3) Έδεσσας, Μαρία Κρημνιανιώτου του Νικολάου.
ιε. Στο Πρωτοδικείο Καλαβρύτων, οι Πρωτοδίκες:
1) Πατρών, Ευάγγελος Κωστακιώτης του Ανδρέα,
2) Πειραιά, Παρασκευή Σχοινά του Δρόσου.
ιστ. Στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας, οι Πρωτοδίκες:
1) Ιωαννίνων, Αικατερίνη Σοφιανού του Ανδρέα,
2) Λαμίας, Σωτήριος Κόκκινος του Θωμά,
3) Κέρκυρας, Μαριάννα Χαρίση του Αντωνίου.
ιζ. Στο Πρωτοδικείο Καστοριάς, οι Πρωτοδίκες:
1) Ιωαννίνων, Αλέξανδρος Παπαδημητρίου του Νικο-
λάου,
2) Καρδίτσας, Αναστασία Θεοφανίδου του Ιωάννη.
ιη. Στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας, οι Πρωτοδίκες:
1) Χανίων, Χρήστος Κωστόπουλος του Ιγνάτιου,
2) Χανίων, Μαρία Παρασίδου του Σάββα.
ιθ. Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης, οι Πρωτοδίκες:
1) Ιωαννίνων, Κωνσταντινιά Μπεχτσή του Δημητρίου,
2) Αγρινίου, Γεώργιος Παπαβασιλείου του Κοσμά.
κ. Στο Πρωτοδικείο Κορίνθου, η Πρωτοδίκης Ηρακλεί-
ου, Μαρία – Έλλη Δαγκάκη του Θεοδώρου.
κα. Στο Πρωτοδικείο Λαμίας, οι Πρωτοδίκες:
1) Άμφισσας, Βασιλική Γεωργιάδου του Γερβάσιου,
2) Μυτιλήνης, Σωκράτης Σιαμέτης του Νικολάου.
κβ. Στο Πρωτοδικείο Λάρισας, οι Πρωτοδίκες:
1) Βόλου, Γεωργία Τσώκου του Παναγιώτη,
2) Καρδίτσας, Μαρία Βασδέκη του Ιωάννη,
3) Βόλου, Μαρία Νέσση του Γεωργίου,
4) Βόλου, Ελένη Μπαλατσού του Παναγιώτη,
5) Καστοριάς, Ελευθέριος Τοπαλνάκος του Γεωργίου,
6) Σάμου, Λάμπρος Μελίσσαργος του Γεωργίου,
7) Καρδίτσας, Ελένη Σούρλα του Αριστείδη,
8) Αθηνών, Πέτρος Ιακωβίδης του Νικολάου,
9) Λαμίας, Γαρυφαλλιά Σπυρίδου του Αθανασίου.
κγ. Στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου, η Πρωτοδίκης Πειραιά,
Κωνσταντίνα Τσέκου του Γεωργίου.
κδ. Στο Πρωτοδικείο Ξάνθης, οι Πρωτοδίκες:
1) Λασιθίου, Δημήτριος Γάτσιος του Κωνσταντίνου,
2) Ορεστιάδας, Μαρία Καραστάθη του Αθανασίου.
κε. Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας, οι Πρωτοδίκες:
1) Χανίων, Δημήτριος Στάθης του Στέργιου,
2) Κεφαλληνίας, Ελευθερία Κουβέλη του Παναγιώτη.
κστ. Στο Πρωτοδικείο Πατρών, οι Πρωτοδίκες:
1) Ρόδου, Σοφία – Μαρία Μάγκου του Κωνσταντίνου,
2) Ηλείας, Βασιλική Μουργκόγια του Γεωργίου,
3) Ζακύνθου, Ελένη Μωραΐτη του Ιωάννη.
κζ. Στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, οι Πρωτοδίκες:
1) Σύρου, Ευαγγελία Τσαπαλιάρη του Ελευθερίου,
2) Χίου, Γεώργιος Παντελίδης του Ιωάννη,
3) Ρόδου, Αντωνία Μέγγουλη του Χαράλαμπου,
4) Αθηνών, Σταματία Μητσοπούλου του Δημητρίου,
5) Άμφισσας, Ελένη Παπαδέα του Παναγιώτη,
6) Αθηνών, Αντωνία Κοντογεωργάκη του Γεωργίου,
7) Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρα Υδριώτη του Γεωργίου.
κη. Στο Πρωτοδικείο Πρέβεζας, η Πρωτοδίκης Ιωαν-
νίνων, Αγγελική Γρίβα του Κωνσταντίνου.
κθ. Στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου, η Πρωτοδίκης Σύρου,
Θεονύμφη Σουλαδάκη του Γεωργίου.
λ. Στο Πρωτοδικείο Ροδόπης, οι Πρωτοδίκες:
1) Ορεστιάδας, Γεώργιος Καπετανίδης του Ιωάννη,
2) Ορεστιάδας, Αναστασία Κουτράκη του Αναστασίου,
3) Αγρινίου, Αικατερίνη Κουρκούτα του Θεοδώρου.
λα. Στο Πρωτοδικείο Ρόδου, η Πρωτοδίκης Νάξου,
Αντωνία – Μαρία Σκόκου του Γεωργίου
λβ. Στο Πρωτοδικείο Σερρών, οι Πρωτοδίκες:
1) Ροδόπης, Άννα Καλαφάτη του Μιχαήλ,
2) Ροδόπης, Μαρία Αθανασιάδου του Γεωργίου,
3) Έδεσσας, Μαρία – Κλεάνθη Γεωργέλλη του Γεωρ-
γίου.
λγ. Στο Πρωτοδικείο Σύρου, η Πρωτοδίκης Χανίων,
Μαρία Θεοδωρίδου του Κωνσταντίνου.
λδ. Στο Πρωτοδικείο Τρικάλων, η Πρωτοδίκης Λάρισας,
Μαρία Τσάνα του Γεωργίου.
λε. Στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας, η Πρωτοδίκης Χίου,
Ουρανία Καραντζίκη του Ιωάννη.
λστ. Στο Πρωτοδικείο Χανίων, οι Πρωτοδίκες:
1) Λασιθίου, Αμαλία Μανουσάκη του Ιωάννη,
2) Ρεθύμνου, Παρασκευή Σγουράκη του Στέφανου.


II. Μετατίθενται οι κατωτέρω Αντεισαγγελείς Πρωτο-

δικών, με αίτησή τους, ως εξής:

α. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η Αντεισαγ-
γελέας Πρωτοδικών Λιβαδειάς, Γεωργία Μανατάκη του
Παύλου.
β. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιγίου, η Αντεισαγγε-
λέας Πρωτοδικών Πατρών, Ελένη Αργυροπούλου του
Νικολάου.
γ. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας, η Αντεισαγ-
γελέας Πρωτοδικών Χαλκιδικής, Συμέλα Καρακασίδου
του Γεωργίου.
δ. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Γιαννιτσών, ο Αντει-
σαγγελέας Πρωτοδικών Δράμας, Δημήτριος Χατζηδη-
μητρίου του Νικολάου.
ε. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας, ο Αντεισαγ-
γελέας Πρωτοδικών Κέρκυρας, Δημήτριος – Νεκτάριος
Τζανογιώργης του Αθανασίου.
στ. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, οι
Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών:
1) Γιαννιτσών, Στυλιανή Μπογδάνη του Άγγελου,
2) Αθηνών, Γεώργιος Νούλης του Στέργιου,
3) Βόλου, Ευαγγελία Σπυριδωνίδου του Ιωάννη,
4) Κατερίνης, Πολυξένη Τσούλη του Κωνσταντίνου,
5) Ρόδου, Γεωργία Λεβαντή του Στυλιανού.
ζ. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας, η Αντει-
σαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, Αγορή Παπακώστα
του Κωνσταντίνου.
η. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης, ο Αντει-
σαγγελέας Πρωτοδικών Βέροιας, Δημήτριος Σταύρου
του Αποστόλου.
θ. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, ο Αντει-
σαγγελέας Πρωτοδικών Χανίων, Κωνσταντίνος – Δημή-
τριος Γιαννακούλας του Δημητρίου.
ι. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου, η Αντεισαγ-
γελέας Πρωτοδικών Ναυπλίου, Ευθυμία Στάμου του Τρι-
αντάφυλλου.
ια. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, οι Αντεισαγ-
γελείς Πρωτοδικών:
1) Ξάνθης, Σοφία Χατζηκώστα του Παναγιώτη,
2) Σπάρτης, Στέλλα Μολδοβάνη του Οδυσσέα,
3) Κω, Γαλήνη Τσαρνέλη του Αθανασίου.
ιβ. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, η Αντει-
σαγγελέας Πρωτοδικών Σάμου, Μαρία Τσιριγώτη του
Παράσχου.
ιγ. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου, ο Αντεισαγ-
γελέας Πρωτοδικών Μυτιλήνης, Νικόλαος Κυπριτίδης
του Χρήστου.
ιδ. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης, η Αντεισαγ-
γελέας Πρωτοδικών Χανίων, Άννα Κεβοπούλου του Ιω-
άννη.
ιε. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας, η Αντει-
σαγγελέας Πρωτοδικών Λασιθίου, Χριστίνα Πατσαούρα
του Γεωργίου.
ιστ. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης, η Αντει-
σαγγελέας Πρωτοδικών Νάξου, Περιστέρα Τιάκα του
Παναγιώτη.
ιζ. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σπάρτης, η Αντεισαγ-
γελέας Πρωτοδικών Ηλείας, Ευαγγελία Χατζηαγγελή του
Αντωνίου – Αγαθόνικου.
ιη. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης, η Αντει-
σαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας, Μαρία Κωλέττη του
Συμεών.
ιθ. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, οι Αντει-
σαγγελείς Πρωτοδικών:
1) Έδεσσας, Ευστρατία Μέγγε του Αναστασίου,
2) Αθηνών, Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος του Αχιλλέα.


III. Διορίζονται Πρωτοδίκες οι κατωτέρω Πάρεδροι

Πρωτοδικείου που έχουν τα νόμιμα προσόντα και το-

ποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοδικών,

ως εξής:

1. Αθηνών, Λίταινας Ευάγγελος - Αλέξανδρος του Χρή-
στου, στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδας,
2. Θεσσαλονίκης, Μαρκέλλα Δημητρακοπούλου του
Δημητρίου, στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων,
3. Θεσσαλονίκης, Μιχαήλ Σαμαράς του Θεοδώρου, στο
Πρωτοδικείο Ιωαννίνων,
4. Αθηνών, Αικατερίνη Σουλτανοπούλου του Μιχαήλ,
στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου,
5. Θεσσαλονίκης, Πανωραία Μαυρομμάτη του Αχιλ-
λέα, στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων,
6. Αθηνών, Αθανάσιος Τσώτας του Δημητρίου, στο
Πρωτοδικείο Ζακύνθου,
7. Θεσσαλονίκης, Μηνάς Ζαλαμήτσος του Ναούμ, στο
Πρωτοδικείο Κέρκυρας,
8. Αθηνών, Ευαγγελία Μιχελάκη του Στεφάνου, στο
Πρωτοδικείο Ζακύνθου,
9. Αθηνών, Αλεξάνδρα Ψαρρή του Αντωνίου, στο Πρω-
τοδικείο Κεφαλληνίας,
10. Πειραιώς, Αλεξία Κυριλλίδη του Κυρίλλου, στο
Πρωτοδικείο Πειραιώς,
11. Αθηνών, Σταυριανή Ασημακοπούλου του Κωνστα-
ντίνου, στο Πρωτοδικείο Χανίων,
12. Θεσσαλονίκης, Αικατερίνη Καραχάλιου του Παρά-
σχου, στο Πρωτοδικείο Ρόδου,
13. Πειραιώς, Μαρία Νικητάκη του Γεωργίου, στο Πρω-
τοδικείο Ηρακλείου,
14. Θεσσαλονίκης, Βασίλειος Μπιχάκης του Νικολάου,
στο Πρωτοδικείο Χανίων,
15. Θεσσαλονίκης, Χρυσούλα-Ιφιγένεια Σαλαμάνη του
Γεωργίου, στο Πρωτοδικείο Χανίων,
16. Σερρών, Αγγελική Μπαράτα του Αθανασίου, στο
Πρωτοδικείο Ρόδου,
17. Αθηνών, Ελένη Νασιοπούλου του Νικολάου, στο
Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας,
18. Αθηνών, Ιωάννα Χανιαλάκη του Εμμανουήλ, στο
Πρωτοδικείο Λασιθίου,
19. Πειραιώς, Αγγελική Γκουτζίκα του Βασιλείου, στο
Πρωτοδικείο Χίου,
20. Αθηνών, Χρυσάνθη Σταυροπούλου του Κωνστα-
ντίνου, στο Πρωτοδικείο Αγρινίου,
21. Ιωαννίνων, Γεώργιος Γκότσης του Δημητρίου, στο
Πρωτοδικείο Αγρινίου,
22. Αθηνών, Αναστασία Βοϊτσίδου του Μόσχου, στο
Πρωτοδικείο Ηρακλείου,
23. Αθηνών, Παναγιώτα Μπουρλή του Ελευθερίου, στο
Πρωτοδικείο Λασιθίου,
24. Αθηνών, Μαγδαληνή Βαρβαρέσου του Διονυσίου,
στο Πρωτοδικείο Νάξου,
25. Αθηνών, Μιχαήλ Ελβαντζόγλου του Θεοδώρου, στο
Πρωτοδικείο Καλαμάτας,
26. Αθηνών, Ιωάννης Γραμματικός του Ιωάννη, στο
Πρωτοδικείο Σερρών,
27. Αθηνών, Μαρία Καράλη του Γεωργίου, στο Πρω-
τοδικείο Ηρακλείου,
28. Αθηνών, Βάια-Παρασκευή Κουκουλέτσου του
Θωμά, στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
29. Αθηνών, Αναστασία Παντζελιουδάκη του Ευστρα-
τίου, στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου,
30. Αθηνών, Γεώργιος Μποτώνης του Διονυσίου, στο
Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
31. Αθηνών, Ευγενία Τσακλίδου του Θεοδώρου, στο
Πρωτοδικείο Νάξου,
32. Αθηνών, Αθανασία Ρυσσάκη του Θεοφίλου, στο
Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
33. Ευρυτανίας, Δέσποινα Τζιόλα του Αστερίου, στο
Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
34. Μυτιλήνης, Μαρία Σαλμανλή του Αθανασίου, στο
Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
35. Αθηνών, Μαρίνα Καυκούλα του Χρήστου, στο Πρω-
τοδικείο Χίου,
36. Αθηνών, Αναστασία Καφαντάρη του Βάϊου, στο
Πρωτοδικείο Ορεστιάδας,
37. Ναυπλίου, Εμμανουέλα – Φωτεινή Κουρσοβίτη του
Κωνσταντίνου, στο Πρωτοδικείο Χίου,
38. Σύρου, Σπυρίδωνα Κολιούλη του Ιωάννη, στο Πρω-
τοδικείο Σύρου,
39. Άρτας, Στέργιος Δρίτσας του Γεωργίου, στο Πρω-
τοδικείο Σύρου,
40. Ηρακλείου, Ευγενία Ζεϊμπέκη του Βασιλείου, στο
Πρωτοδικείο Ηρακλείου,
41. Μεσολογγίου, Παρασκευάς Λασκαρίδης του Γεωρ-
γίου, στο Πρωτοδικείο Κω,
42. Γρεβενών, Δημήτριος Κολοκοτρώνης του Ευθυμίου,
στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
43. Πατρών, Αθηνά Βασιλειάδου του Δημητρίου, στο
Πρωτοδικείο Λασιθίου,
44. Κω, Σταύρος Ασημακόπουλος του Θεοδώρου, στο
Πρωτοδικείο Κω,
45. Λευκάδας, Ουρανία Παντελιάδου του Κυρίλλου,
στο Πρωτοδικείο Σάμου.


IV. Διορίζονται Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών οι κατω-

τέρω Πάρεδροι Εισαγγελίας που έχουν τα νόμιμα προ-

σόντα και τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις

Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών, ως εξής:

1. Αθηνών, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης του Κωνστα-
ντίνου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Γυθείου,
2. Θεσσαλονίκης, Τριανταφυλλιά Παπαγεωργίου του
Δημητρίου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας,
3. Αθηνών, Παναγιώτα Κλαδογένη του Εμμανουήλ,
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας,
4. Αθηνών, Δήμητρα Μερκούρη του Ιωάννη, στην Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας,
5. Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνα Νάκου του Θεοδώρου,
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων,
6. Αθηνών, Γεωργία Γιαννακάρα του Δημητρίου, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου,
7. Πειραιώς, Χρήστος Νικολαΐδης του Προδρόμου,
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω,
8. Πειραιώς, Ελένη Σωτηροπούλου του Σπυρίδωνα,
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων,
9. Κορίνθου, Σταύρος Μπονάρος του Παναγιώτη, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου,
10. Γυθείου, Διονυσία Μήλεση του Παναγιώτη, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου,
11. Τρικάλων, Ιωάννης Παπαθανασίου του Θεοχάρη,
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης,
12. Μυτιλήνης, Μαρία-Εμμανουέλα Ιωάννου του Πα-
ντελεήμονα, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης,
13. Καβάλας, Θεοδώρα Μανιώτη του Παναγιώτη, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου,
14. Κεφαλληνίας, Δήμητρα Μπλίτσα του Πέτρου, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνου.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 54919/1-8-2017).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ