Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

ν. 4487/2017 Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτι- κού διαφημιστικού χρόνου κτλ


Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτι-
κού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του
ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού
και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού
κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θε-
σμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγω-
γής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις.Άρθρο 56
Στο άρθρο 7 του ν. 2112/1920 (Α΄ 67), όπως αυτό ισχύει
μετά την προσθήκη του δεύτερου εδαφίου αυτού, δυνά-
μει του άρθρου 5 του ν. 4558/1930 (Α΄ 124), προστίθεται
τρίτο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Επίσης θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των
όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των
δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον
εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.»
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"