Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ - ΦΕΚ Γ 2488/2019

ΦΕΚ Γ 2488/2019 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Δεκεμβρίου 2019,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.


1 και 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 77Β και 78 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α’35),
όπως αυτά ισχύουν, το π.δ. 83/2019 και τη με αριθμό
166/30.10.2019 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, διο-
ρίζονται σε θέσεις Ειρηνοδικών Δ’ τάξης οι δόκιμες Ει-
ρηνοδίκες Δ’ τάξης: α) Σικυώνος, Στυλιανή-Θεοδώρα
Κρεπούρη του Παναγιώτη και β) Ξυλοκάστρου, Λυδία
Σταυροπούλου του Σταύρου, επειδή έχουν ολοκληρώ-
σει την προβλεπόμενη από το νόμο ετήσια δοκιμαστική
υπηρεσία και συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, και διατηρείται η σειρά που κα-
τείχαν στην επετηρίδα κατά το διορισμό τους σε θέσεις
δόκιμων Ειρηνοδικών.
(Αριθ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Δικαιοσύνης: 93787/
27.12.2019).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ