Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΦΕΚ Γ 33/2020

ΦΕΚ Γ 33/2020 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Δεκεμβρίου 2019,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 50,
51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων


και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
ν.1756/1988, Α΄35), τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α΄94)
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»,
όπως ισχύουν, του π.δ. 83/9-7-2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και τις αποφάσεις
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης με αριθμούς 128, 140, 142, 144/2019,
Α. Μετατίθεται, αυτεπάγγελτα, στην Εισαγγελία Εφε-
τών Αθηνών, η Εισαγγελέας Εφετών Κέρκυρας Βασιλική
Χριστούλη του Αθανασίου, για υπηρεσιακούς λόγους.
Β. Αποσπάται, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας,
ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Ιωάννης Τρια-
νταφυλλίδης του Αθανασίου, για έξι (6) μήνες.
Γ. Αποσπάται, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας,
η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πατρών Μαρία Ρηγοπού-
λου του Γεωργίου, για έξι (6) μήνες.
Δ. Αποσπάται, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης,
ο πάρεδρος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ξάνθης Ιωάν-
νης Κατσάνος του Νικολάου, για έξι (6) μήνες.
(Αριθμ. αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων Διεύθυν-
σης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης: 83506, 83506Α/10-12-2019, 89488/10-1-2020,
83520/15-1-2020).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ