Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΦΕΚ Γ 35/2020

ΦΕΚ Γ 35/2020
3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου 2019,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 51,
52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κα-
τάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος


1756/1988, Α΄35), τις διατάξεις της υποπαραγράφου
Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α΄94) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρά-
τειας», όπως ισχύουν, του π.δ. 83/9-7-2019 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και την από-
φαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμό 172/2019, απο-
σπώνται, στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας οι Πρωτοδίκες
1) Αλεξανδρούπολης, Ελένη Τσιμέρογλου του Δημο-
σθένη και 2) Καβάλας, Ελένη Πασχάλη του Δημητρίου,
για έξι (6) μήνες.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Δικαιοσύνης: 83521/
10-1-2020 και 91028/10-1-2020) .
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ