Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Viviane REDING ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ανακοίνωση

Κατηγορία: Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα | Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/6/2014
Στα επιτεύγματα της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα της Δικαιοσύνης αναφέρθηκαν σε δηλώσεις τους ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπος Αθανασίου και η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος Δικαιοσύνης κα Βίβιαν Ρέντινγκ. 
Δηλώσεις Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου

•    Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η 5η Προεδρία της Ελλάδας από την ένταξή της στην ΕΟΚ το 1981, φτάνει στο τέλος της. 

•    Είναι, επομένως, μία καλή ευκαιρία, ώστε με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο Δικαιοσύνης κα Βίβιαν Ρέντινγκ να προχωρήσουμε σε μία αποτίμηση των πεπραγμένων της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα της Δικαιοσύνης.
•    Είμαστε ικανοποιημένοι, καθώς με σκληρή δουλειά καταφέραμε να φτάσουμε σε συμφωνίες που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων στην ΕΕ.
•    Θα ξεκινήσω με το κατά τεκμήριο σημαντικότερο νομοθέτημα που βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας, το νομοθετικό πακέτο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
•    Η Ελληνική Προεδρία κατά το πρόσφατο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 5 και 6 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο πέτυχε μερική γενική προσέγγιση επί συγκεκριμένων θεμάτων του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.
•    Η μερική γενική προσέγγιση περιλαμβάνει το εδαφικό πεδίο εφαρμογής, αλλά και τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
•    Έτσι, διαμορφώνεται μία καλή βάση για τις μελλοντικές εργασίες επί του νομοθετήματος.
•    Η Ελληνική Προεδρία, σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, και λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου και της Επιτροπής, προετοίμασε στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον του χώρου της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων.
•    Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν τον οδικό χάρτη για το έργο της ΕΕ στον τομέα της Δικαιοσύνης, της Ελευθερίας και της Ασφάλειας για την περίοδο 2015-2019.
•    Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές απετέλεσαν τη βάση συζήτησης επί του θέματος κατά το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
•    Επιτύχαμε την έγκριση της πρότασης Κανονισμού που τροποποιεί τον Κανονισμό Αρ. 1346/2000 για θέματα Αφερεγγυότητας.
•    Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν την επιβίωση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Πλέον, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από την εκκαθάριση στην αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα παραμένουν σε λειτουργία και κατ’ επέκταση θα διασώζονται θέσεις εργασίας.
•    Υπό την καθοδήγηση της Ελληνικής Προεδρίας οι Υπουργοί Δικαιοσύνης συμφώνησαν επί της Οδηγίας για τις δικονομικές εγγυήσεις των παιδιών που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.
•    Με την Οδηγία αυτή διασφαλίζεται ότι τα παιδιά θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να παρακολουθήσουν τις ποινικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται και ότι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για δίκαιη δίκη.
•    Σημαντική είναι και η πρόοδος που επετεύχθη σε μία άλλη βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας, τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής.
•    Γνωρίζαμε από την αρχή πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι ένας τέτοιος θεσμός να οργανωθεί στην πράξη. Ο εισαγγελικός θεσμός έχει διαμορφωθεί με διαφορετικό τρόπο στα κράτη-μέλη και συχνά συνδέεται με συνταγματικές εγγυήσεις.
•    Παρόλα αυτά, τέθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη δομή και τη συντρέχουσα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής. Πλέον υπάρχει μια καλή βάση για την Ιταλική Προεδρία, ώστε να συνεχίσει τις μελλοντικές συζητήσεις επί του νομοθετήματος.
•    Ακόμα, η Ελληνική Προεδρία πέτυχε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού.
•    Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας στην Ευρώπη, είναι ζωτικής σημασίας για τις οικονομίες των κρατών-μελών το ότι δίδεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ειδικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ένα δικονομικό εργαλείο που θα εξασφαλίζει την ταχεία και αποτελεσματική ανάκτηση των διασυνοριακών οφειλών.
•    Συμφωνίες επετεύχθησαν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως προς άλλα δύο νομοθετήματα: την Οδηγία για την προστασία του Ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, αλλά και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Κανονισμός Βρυξέλλες Ι).
•    Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε άλλα ευρωπαϊκά νομοθετήματα στον τομέα της Δικαιοσύνης. Σημασία όμως πολλές φορές δεν έχουν οι λεπτομέρειες, αλλά η γενική εικόνα. Και σήμερα είναι μία καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για κάτι μεγαλύτερο και σημαντικότερο από τα κατ’ ιδίαν νομοθετήματα: Να μιλήσουμε για την Ευρώπη.
•    Ως Προεδρεύων των Υπουργών Δικαιοσύνης είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω σε μεγαλύτερο βάθος αυτόν τον ιδιόμορφο διεθνή οργανισμό που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση.
•    Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είμαι πεπεισμένος ότι η ΕΕ, παρά τις δυσκολίες, θα εξακολουθεί να αποτελεί εγγυητή της ειρήνης και της σταθερότητας στην ήπειρό μας και μοναδικό παράδειγμα διακρατικής συνεργασίας.
•    Με αυτό το πνεύμα εργάστηκε η Ελληνική Προεδρία. Αυτό το αίσθημα ευθύνης με διακατείχε κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ως προεδρεύοντος των Υπουργών Δικαιοσύνης της ΕΕ.
•    Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Επίτροπο Δικαιοσύνης κα Βίβιαν Ρέντινγκ. Είναι δεδομένο ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν διακριτούς ρόλους, όμως δεν μπορώ να μην αναφερθώ με κολακευτικά λόγια στην Αντιπρόεδρο και στη συνεργασία που είχαμε στη διάρκεια της Προεδρίας.
•    Σε κάθε επαφή μου μαζί της διέκρινα την ισχυρή θέλησή της να βοηθήσει την Ευρώπη να πραγματοποιήσει βήματα προόδου, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Διέκρινα όμως και μία ειλικρινή συμπάθεια για την Ελλάδα, μία συμπάθεια που ξεπερνά κατά πολύ την απαραίτητη συνεργασία της Επιτροπής με την εκάστοτε προεδρεύουσα χώρα.
•    Είμαι σίγουρος ότι και από την καινούρια της θέση, όποια και αν είναι αυτή, θα συνεχίσει να εργάζεται με πάθος και αγάπη για το ευρωπαϊκό εγχείρημα.
•    Θα ήθελα επιπλέον να ευχαριστήσω όσους εργάστηκαν για την Ελληνική Προεδρία στο κομμάτι της Δικαιοσύνης. Χάρη στην αφοσίωσή τους η Ελληνική Προεδρία κλείνει με έναν πολύ θετικό απολογισμό.
•    Τέλος, να ευχηθώ ολόψυχα στην Ιταλία, στην οποία παραδίδουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει.

Β. Ρέντινγκ: «Η Ελληνική Προεδρία άφησε τη σφραγίδα της στην Ευρώπη»

Στα επιτεύγματα της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα της Δικαιοσύνης αναφέρθηκαν σήμερα σε δηλώσεις τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπος Αθανασίου και η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος Δικαιοσύνης κα Βίβιαν Ρέντινγκ.
«Είμαστε ικανοποιημένοι, καθώς με σκληρή δουλειά καταφέραμε να φτάσουμε σε συμφωνίες που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων στην ΕΕ», δήλωσε ο κ. Αθανασίου. Η κα Ρέντινγκ από την πλευρά της επαίνεσε την Ελληνική Προεδρία για τη συμβολή της στην επεξεργασία των ευρωπαϊκών νομοθετημάτων του τομέα Δικαιοσύνη. «Κάθε φορά που η Ελλάδα είχε την Προεδρία, η Ευρώπη έκανε βήματα προόδου. Πολλοί στην Ευρώπη μου είχαν πει ότι η Ελλάδα δεν θα έχει, λόγω των εσωτερικών της προβλημάτων, τον χρόνο να κάνει μία καλή Προεδρία. Εγώ τους απάντησα ότι θα αποδειχθεί πως κάνουν λάθος. Και πράγματι, τώρα γίνεται λόγος για ένα μεσογειακό ‘success story’», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Η Ελληνική Προεδρία άφησε τη σφραγίδα της, εργάστηκε με ομαδικότητα και αποτελεσματικότητα», προσέθεσε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο κ. Αθανασίου αναφέρθηκε στο νομοθετικό πακέτο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην πρόοδο που σημειώθηκε στην επεξεργασία του χάρη σε πρωτοβουλίες της ελληνικής πλευράς. Ακόμη, τόνισε την αξία της έγκρισης του Κανονισμού, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα αφερεγγυότητας. «Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν την επιβίωση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα παραμένουν σε λειτουργία και κατ’ επέκταση θα διασώζονται θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Αθανασίου στάθηκε και στην συμβολή της Ελληνικής Προεδρίας στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, η οποία θα ασχολείται με περιπτώσεις απάτης εις βάρος των συμφερόντων της ΕΕ: «Θέσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη δομή και τη συντρέχουσα αρμοδιότητα. Πλέον υπάρχει μια καλή βάση εργασίας για την Ιταλική Προεδρία». Τέλος, επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού, η οποία υιοθετήθηκε από την Ελληνική Προεδρία, θα δώσει σε πολίτες και τις επιχειρήσεις, ειδικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ένα δικονομικό εργαλείο που θα εξασφαλίζει την ταχεία και αποτελεσματική ανάκτηση των διασυνοριακών οφειλών.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ευχαρίστησε την Επίτροπο Ρέντινγκ για τη συνεργασία, αλλά και την «ειλικρινή συμπάθειά της για την Ελλάδα, η οποία ξεπερνά κατά πολύ την απαραίτητη συνεργασία της Επιτροπής με την εκάστοτε προεδρεύουσα χώρα». Την άποψη αυτή φάνηκε να συμμερίζεται και η κα Ρέντινγκ, η οποία αναφέρθηκε και στον Πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά. «Με τον κ. Αθανασίου ήμαστε μία καλή ομάδα. Υπό την καθοδήγησή του, πολλά δύσκολα θέματα, όπως η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προχώρησαν σημαντικά. Και ο κ. Σαμαράς όμως μου είχε εκφράσει την επιθυμία να επιτύχει η Ελληνική Προεδρία, ενώ επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για νομοθετήματα, όπως ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας», δήλωσε η Επίτροπος Δικαιοσύνης.
Η κα Ρέντινγκ αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και υπογράμμισε τη διαφορά αντίληψης που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές ως προς την ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτική ζωή και τη δημόσια ασφάλεια.
Σε σχέση με τον ευρωσκεπτικισμό, και την ένταση με την οποία το φαινόμενο εκφράστηκε στις πρόσφατες ευρωεκλογές, η κα Ρέντινγκ δήλωσε: «Δεν με φοβίζει ο ευρωσκεπτικισμός. Το 75% των νεοεκλεγέντων ευρωβουλευτών τάσσονται υπέρ της οικοδόμησης μίας ισχυρότερης Ευρώπης. Σας διαβεβαιώνω ότι και εγώ, ως νεοεκλεγείσα ευρωβουλευτής, θα εργαστώ με όσους θέλουν μία καλύτερη Ευρώπη. Θα πρέπει να δώσουμε τις σωστές απαντήσεις στους ψηφοφόρους που στράφηκαν σε ευρωσκεπτικιστικά κόμματα. Σαφώς όμως δεν θα με επηρεάσει το 25% των θορυβοποιών ευρωβουλευτών».
Με αισιοδοξία εκφράστηκε για το μέλλον της ΕΕ και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είμαι πεπεισμένος ότι η ΕΕ, παρά τις δυσκολίες, θα εξακολουθεί να αποτελεί εγγυητή της ειρήνης και της σταθερότητας στην ήπειρό μας και μοναδικό παράδειγμα διακρατικής συνεργασίας», κατέληξε ο κ. Αθανασίου. 

ΥΠΔΙΚ

1 σχόλιο:

  1. τα βασικα θεματα που κανουν "τζιζ" δεν τεθηκαν ομως ουτε παρθηκε μια πρωτοβουλια..
    τι γινεται με τους λαθρομεταναστες που πιανονται στη γερμανια , δηλωνουν τοπο εισοδου ελλαδα, και επιστρεφονται εδω.. με τους λαθρομεταναστες που δηλωνουν τοπο καταγωγης πακισταν, το προξενειο δεν τους αναγνωριζει, και μενουν με ενα ατυπο νομικο καθεστως εντος της ΕΕ.με μια ενιαια πολιτικη ασυλου στην ΕΕ..
    αυτα ειναι τα θεματα που καινε σημερα στην ευρωπαικη ενωση.. αυτα ειναι τα θεματα που αντιμετωπιζουν καθε ημερα τα δικαστηρια, και οχι την.... ευρωπαικη πτωχευση-αφερεγγυοτητα . αυτα πρεπει να θιξεις, γι' αυτα να φερεις νομοθετικες πρωτοβουλιες, και αμα δεν πετυχεις συναινεση να βγεις να αναφερθεις στο γεγονος

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"