Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. (15-7-2014)

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 409/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)
Αριθμ. 49052
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3689/2008 «Εθνι−
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 3910/2011 (Α΄ 11).
2. Τη με αριθμό 49943/9−6−2011 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχο−
λής Δικαστικών Λειτουργών» (ΥΟΔΔ 191), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τον Βασί−
λειο Αλεξανδρή του Ευσταθίου (ΑΔΤ Φ136280), Πρόεδρο
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με αναπληρωτή
του τον Γεώργιο Σταματογιάννη του Παναγιώτη (ΑΔΤ
ΑΕ 090373), Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πει−
ραιά, σε αντικατάσταση των Ιωάννη Αδαμόπουλου και
Στυλιανού Μανουσάκη, τέως Προέδρων των ως άνω
Συλλόγων, αντίστοιχα.
Β. Ανανεώνουμε τη θητεία του επίτιμου Αντιπροέδρου
του Αρείου Πάγου, μέλους της Ένωσης Νομικών Βορείου
Ελλάδος, Μίμη Γραμματικούδη του Χριστόδουλου (ΑΔΤ
Λ408775), ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και ορίζουμε
αναπληρωτή του τον Ιωάννη Χαμηλοθώρη του Χρήστου
(ΑΔΤ ΑΚ160780), Αρεοπαγίτη, Πρόεδρο της Εταιρείας
Δικαστικών Μελετών, σε αντικατάσταση του Βασίλειου.
Αντωνόπουλου, Ομότιμου καθηγητή Εμπορικού Δικαί−
ου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης, του οποίου η θητεία λήγει στις
16 Ιουνίου 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"