Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Γ 1070/2014)

ΦΕΚ Γ 1070/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(5)
Με το από 24.07.2014 Προεδρικό διάταγμα, που εκ−
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης

Δια φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σύμφω−
να με τις διατάξεις: 1) του άρθρου 90 παρ. 5 του Συ−
ντάγματος, 2) του άρθρου 59 του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35
Α΄) «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστα−
ση Δικαστικών Λειτουργών» και 3) του άρθρου 24 του
Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα», όπως ισχύουν, αποχωρεί από την Υπηρεσία,
από 13ης Ιουλίου 2014, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρα−
τείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Διονύσιος Λασκαράτος
του Γερασίμου, λόγω συμπλήρωσης τεσσάρων (4) ετών
υπηρεσίας στη θέση αυτή.
Ο ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατείχε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 6859218220/18.07.2014).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"