Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΊΚΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΈΝΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΝΏΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ


της 21ης Μαΐου 2014
Περιεχόμενα

I.
ΟΡΙΣΜΟΙ
II.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
A.
Η με ηλεκτρονικά μέσα διαβίβαση μέσω της εφαρμογής e-Curia
B.
Η διαβίβαση σε χαρτί
III.
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
A.
Δικόγραφο της προσφυγής
1.
Κατάθεση του δικογράφου της προσφυγής
2.
Υποχρεωτικώς απαιτούμενα στοιχεία και κανόνες παρουσιάσεως του δικογράφου της προσφυγής
3.
Τακτοποίηση του δικογράφου της προσφυγής
4.
Προσωρινά μέτρα/Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων
B.
Υπόμνημα αντικρούσεως και λοιπά διαδικαστικά έγγραφα της έγγραφης διαδικασίας
Γ.
Επί της αποστολής του πρωτοτύπου σε χαρτί όταν έχει προηγηθεί η αποστολή τηλεομοιοτυπίας
Δ.
Επί των αιτήσεων εμπιστευτικής μεταχειρίσεως
Ε.
Επί των αιτήσεων δικαστικής αρωγής
ΣΤ.
Έκταση των διαδικαστικών εγγράφων
IV.
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
A.
Τόπος διεξαγωγής
B.
Προετοιμασία της επ' ακροατηρίου συζητήσεως
Γ.
Διεξαγωγή της επ' ακροατηρίου συζητήσεως
Δ.
Ιδιαιτερότητες της ταυτόχρονης διερμηνείας
Ε.
Αναστολή της συνεδριάσεως εν όψει φιλικού διακανονισμού
ΣΤ.
Περάτωση της επ' ακροατηρίου συζητήσεως
V.
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"