Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ (7 Αυγούστου 2014)

ΦΕΚ Γ 1050/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα της 22ας Ιουλίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγ−
ματος, τα άρθρα 49 και 75 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α'35), όπως ισχύουν σή−
μερα και τη με αριθμό 71 και 73/5.6.2014 αποφάσεις
του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α. Διορίζονται πάρεδροι πρωτοδικείου των πολιτικών
και ποινικών δικαστηρίων, για πλήρωση κενών οργα−
νικών θέσεων, οι κατωτέρω απόφοιτοι του τμήματος
υποψηφίων παρέδρων πρωτοδικείου της Εθνικής Σχο−
λής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι έχουν περατώσει
επιτυχώς την κατάρτιση τους στις 31.5.2014 και έχουν τα
νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:Β. Διορίζονται πάρεδροι εισαγγελίας, για πλήρωση
κενών οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω απόφοιτοι του
τμήματος υποψηφίων παρέδρων εισαγγελίας της Εθνι−
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι έχουν πε−
ρατώσει επιτυχώς την κατάρτιση τους στις 31.5.2014 και
έχουν τα νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"