Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

Μελλοντικές Εκδηλώσεις του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη


ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
1. ΣΕΙΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΪΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΣΑ

Συνδιοργανωτές:

 • Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
 • Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη
Πρόγραμμα:
Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014, ώρα: 6.00 μ.μ.
• Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος ΑΠ, ε.τ.
Χρηματική Ικανοποίηση για Ηθική Βλάβη – Σύγχρονες Νομολογιακές Εξελίξεις
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014, ώρα: 6.00 μ.μ.
• Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ
Η τύχη των Συμβάσεων Δημοσίων Έργων (Δημόσιες Αναθέσεις) μετά από καταδίκη στο ΔΕΕ
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014, ώρα: 6.00 μ.μ.
• Μεταξία Κουσκουνά, Επίκουρη Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου ΕΚΠΑ
Ζητήματα Προδικαστικής Παραπομπής στο ΔΕΕ
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014, ώρα: 6.00 μ.μ.
• Δημήτριος Αναστασόπουλος, Δικηγόρος, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, Σύμβουλος ΔΣΑ
Η ποινική προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την Ελληνική Νομολογία και τη Νομολογία του ΕΔΔΑ
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014, ώρα: 6.00 μ.μ.
• Δρ. Αναστάσιος Γουργουρίνης, Λέκτωρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Τα μέτρα εξυγίανσης των Κυπριακών Τραπεζών, από τη σκοπιά του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου.

2. ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
[Οκτώβριος 2014 – Μάρτιος 2015]
(α) Ημερίδα στον Δ.Σ.Α. (Αίθουσα Διαλέξεων) – 27 Νοεμβρίου 2014, ώρα: 5.30 μ.μ.
Θέμα: «Η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου από τα Ελληνικά Δικαστήρια»
  
Συνδιοργανωτές:
 • Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
 • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη
Τόπος: Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Οργανωτική Επιτροπή:
 • Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη
 • Καθηγητής Αντώνης Μπρεδήμας
 • κ. Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος Α.Π. ε.τ.
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
 • Προεδρεύουσα: Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη,
 • Πιθανοί Εισηγητές στην Α’ Συνεδρία: κ.κ. Καΐσης (?), Μπρεδήμας, Γιόκαρης, Κυριακόπουλος, Παζαρτζή, Γαβουνέλη.
     
Ι.- ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ *
 1. Δρ. Αναστάσιος Γουργουρίνης: Η ερμηνεία των διεθνών συνθηκών.
 2. Καθ. Α. Γιόκαρης: Η συμβολή του Διεθνούς Δικαίου στις νομικές λειτουργίες.
 3. Καθ. Α. Μπρεδήμας: Ο Εθνικός Δικαστής και το Εθιμικό Δίκαιο–Μία συγκριτική ματιά.
* Θέματα ανοικτά:
 • Η ετεροδικία των Ξένων Κρατών.
 • Οι επιφυλάξεις στις Διεθνείς Συνθήκες
 • Οι αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων, υπό τον έλεγχο του ΕΔΔΑ
 • Οι διατάξεις αυτοδύναμης εφαρμογής.
Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
 • Προεδρεύων: κ.Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Πρόεδρος στις Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων
      
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 1. Συμβούλιο της Επικρατείας (Ν. Ράντος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ)
 2. Άρειος Πάγος (Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος Α.Π., ε.τ.)
 3. Ελεγκτικό Συνέδριο (κ. Σαρμάς, Σϋμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου)
 4. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (κ. Φωκίων Γεωργακόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος ΝΣΚ)
      
Λεπτομέρειες όσον αφορά τα θέματα και τους εισηγητές, θα ανακοινωθούν λίαν προσεχώς.
  
(β) Ημερίδα στην Κύπρο (Λευκωσία) εντός του τρέχοντος έτους 14 – 15 Νοεμβρίου 2014 (Πρόγραμμα υπό εκπόνηση)
Συνδιοργανωτές:
 • Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (Λευκωσία)
 • Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη
 • Συνεργασία με το Κέντρο ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ στη Λευκωσία
     
Θέμα: «Ανθρώπινα Δικαιώματα στη διεθνή δικαιοταξία – Η περίπτωση της Κύπρου». (τίτλος μη οριστικοποιημένος)
Το ζήτημα θα εξετασθεί πολλαπλώς σε όλες τις εκφάνσεις (Διεθνής Τάξη και Ανθρώπινα Δικαιώματα). Επίδραση στα Κοινωνικά και Οικονομικά Δικαιώματα. Παγκοσμιοποίηση και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί και Ανθρώπινα Δικαιώματα.
  
(γ) Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη (Δεκέμβριος 2014). 
(Πρόγραμμα υπό εκπόνηση)
Συνδιοργανωτές:
 • Ελληνικό Διεθνές Πανεπιστήμιο
 • Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη
    
Θέμα: «Δίκαιο – Τέχνη και Οικονομία»
 • Εξέταση επί μέρους εφαρμογών, στον μείζονα Ευρωπαϊκό και Αγγλοσαξωνικό χώρο.
 • Διαχείριση έργων Πολιτισμού. Αγορά έργων τέχνης. Εσωτερική και διεθνής αγορά (Υπεραξίες κλπ.)
    
(δ) Ημερίδα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(Πρόγραμμα υπό εκπόνηση)
Θέμα: «Διεθνές Δίκαιο και Ενέργεια»
Διοργανωτές:
 • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών
 • Ε. Επιτροπή Ενέργειας
      
Εκτιμώμενος χρόνος πραγματοποιήσεως της Ημερίδας: Δεκέμβριος 2014 – Ιανουάριος 2015
Οι εισηγητές θα εστιάσουν την προσέγγισή τους σε σύγχρονες καίριες θεωρήσεις του ζητήματος, στο πλαίσιο δύο Συνεδριών:
Α’ Συνεδρία: Ενέργεια και Διεθνείς Επενδύσεις και
Β’ Συνεδρία: Έρευνα, εκμετάλλευση και μεταφορά ενεργειακών πόρων
Περισσότερες λεπτομέρειες θα αναρτηθούν λίαν προσεχώς στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
  
(ε) Ημερίδα στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(Πρόγραμμα υπό εκπόνηση)
Συνδιοργανωτές:
 • Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος (ΕΛΛΕΤ)
 • Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη
 • Υπό την πιθανή Αιγίδα της EUROPA NOSTRA
     
Θέμα: «Προστασία και Εξέλιξη του Ελληνικού χώρου – Ελληνικό Τοπίο».
Στο πλαίσιο της Ημερίδας αυτής θα εξετασθούν λίαν ενδιαφέροντα θέματα, όπως ενδεικτικά οι Εκτός Σχεδίου Περιοχές, η Φορολογική Περιβαλλοντολογική Μεταρρύθμιση.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα αναρτηθούν από τον προσεχή Σεπτέμβριο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"