Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΟΚΙΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Γ 1091/2014 )

ΦΕΚ Γ 1091/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
F
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(6)

Με Προεδρικό διάταγμα της 24ης Ιουλίου 2014, που 
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος και τα 
άρθρα 49 και 61 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων 
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νό−
μος 1756/1988 Α΄ 35), όπως ισχύουν σήμερα, διορίζεται η 
Παναγιώτα Μούρκου του Βασιλείου και της Κωνσταντί−
ας, που γεννήθηκε στο Νέο Κρίκελλο Φθιώτιδας το έτος 
1982 και έλαβε τελικό βαθμό 13,81138, απόφοιτος του 
τμήματος υποψηφίων Εισηγητών του Συμβουλίου της 
Επικρατείας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουρ−
γών, η οποία έχει περατώσει επιτυχώς την κατάρτιση 

της στις 30 Μαΐου 2014 και έχει τα νόμιμα προσόντα

δόκιμη εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας, για 
πλήρωση κενής οργανικής θέσης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 1550141063/4−8−2014).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΠ Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 2273/31−7−2014).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 4830/25−7−2014).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 


ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"