Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ( ΦΕΚ Γ 169/2015 )

 ΦΕΚ Γ 169/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Με Προεδρικό διάταγμα της 16ης Φεβρουαρίου 2015,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα−
τος, τα άρθρα του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και

Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988, Α΄ 35): α) 49 παράγραφος 1, β) 50, όπως ισχύει
σήμερα, γ) 52 και δ) 78, όπως ισχύει σήμερα, και τις με
αριθμούς 153 και 155/5−12−2014 αποφάσεις του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο−
σύνης, μετατίθενται οι δόκιμες Ειρηνοδίκες Δ΄ Τάξης: α)
Άρτας, Ειρήνη − Αναστασία Παπατζανάκη του Εμμανουήλ, σε κενή οργανική θέση του Ειρηνοδικείου Αθηνών
και β) Πύργου Κρήτης, Μαρία Τζιάρα του Βασιλείου, σε
κενή οργανική θέση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης,
με αίτησή τους και με δικές τους δαπάνες.


Με Προεδρικό διάταγμα της 16ης Φεβρουαρίου 2015,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα−
τος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν, και
την με αριθμό 158/5−12−2014 του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, απο−
σπώνται λόγω υπηρεσιακών αναγκών και με δαπάνες
του δημοσίου: α) στο Ειρηνοδικείο Σάμου, η Ειρηνοδί−
κης Δ΄ Τάξης Τρίπολης, Κωνσταντίνα Πανταζοπούλου
του Ευαγγέλου, έως 30−6−2015 και β) στο Ειρηνοδικείο
Κομοτηνής, ο Ειρηνοδίκης Δ΄ Τάξης Πιερίας, Εμμανουήλ Κοκκωνίδης του Αθανασίου, έως 30−6−2015.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 348/8−1−2015).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"