Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Αντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Εταιρείας Πρoστασίας Αvηλίκωv Πατρών.

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 185/2015 

Αριθμ. 4076
Αντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Εταιρείας Πρoστα−

σίας Αvηλίκωv Πατρών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχovτας υπόψη:

αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9496/17−2−2014 (ΦΕΚ
120/Υ.Ο.Δ.Δ./11−3−2014) απόφασής μας, και ορίζουμε τη
Μαρία Γαϊτάνη του Χρήστου, Εφέτη Πατρών, με Α.Δ.Τ.
ΑΒ 070293, ως Πρόεδρο σε αντικατάσταση της Ελένης
Μπερτσιά, λόγω μετάθεσής της, με αναπληρώτρια αυτής
την Ελένη Κατσούλη του Κωνσταντίνου, Εφέτη Πατρών,
με Α.Δ.Τ. ΑΙ 761163, σε αντικατάσταση της Κωνσταντίνας
Ράπτη, λόγω μετάθεσής της.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 9496/17−2−2014 (ΦΕΚ
120/Υ.Ο.Δ.Δ./11−3−2014) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"