Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΜΕΤΑΤΕΘΕΣΩΝ (ΦΕΚ Γ 208/2015 - ΦΕΚ Γ 207/2015 )

ΦΕΚ Γ 208/2015 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(4)

Με Προεδρικό διάταγμα της 5ης Μαρτίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη−
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτι−
κός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν, τα άρθρα 1,
14 και 15 του Ν. 2685/1999 (Α΄ 35) και τις με αριθμούς 1,
2, 4, 7 και 14/2015 αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης:


ΦΕΚ Γ 207/2015 
Με προεδρικό διάταγμα της 26ης Φεβρουαρίου
2015, που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα του Κώδικα Οργανισμού Δι−
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35): α) 49 παράγραφος
1, β) 50, όπως ισχύει σήμερα, γ) 52 και δ) 78, όπως ισχύει
σήμερα, και τη με αριθμό 23/28−1−2015 απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινι−
κής Δικαιοσύνης, μετατίθεται η Ειρηνοδίκης Α΄ Τάξης
Ξυλοκάστρου, Ευγενία Κουδούνη του Κωνσταντίνου,
στο Πταισματοδικείο Πατρών, με αίτησή της και με
δαπάνες του Δημοσίου.
(Αριθ. βεβ. δαπάνης Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 348/8−1−2015).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"