Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Δικαστική Κατανόηση και Εφαρμογή των βασικών πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου Συνέδριο για τους Έλληνες Διοικητικούς Δικαστές

Προεδρεύων: Δημήτριος Ράικος, Δικαστής στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο του Ο.Η.Ε., Εφέτης Δ.Δ., τ. Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Ελλάδα

Ομιλητής: Johan Berg, Πρόεδρος, Immigration Appeals Board, Νορβηγία
Σχολιάστρια: Nuala Mole, Δικηγόρος, Advice on Individual Rights in Europe (AIRE) Centre, Ηνωμένο Βασίλειο
Σχολιαστής: Cornelis (Kees) Wouters, Νομικός Σύμβουλος, Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες
Δικαστική Κατανόηση και Εφαρμογή των βασικών πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου
Συνέδριο για τους Έλληνες Διοικητικούς Δικαστές
13-14 Οκτωβρίου 2016

Royal Olympic Hotel, Αθανασίου Διάκου 28-34
117 43, Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ
Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016
08:30 – 09:00
Άφιξη και εγγραφή συνέδρων
09:00 – 09:40
Έναρξη Συνεδρίου- Χαιρετισμοί

Jamil Addou, Επικεφαλής του Τμήματος Υποστήριξης Ασύλου (ad interim), Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης Ασύλου, Μάλτα
Ειρήνη Γιανναδάκη,  Πρόεδρος Εφετών,  Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, Ελλάδα
Ευτυχία Φουντουλάκη, Γενική Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ελλάδα
Μαρία Σταυροπούλου, Διευθύντρια Υπηρεσίας Ασύλου, Ελλάδα
09:40 – 11:00
Συνεδρία 1η  – Το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και το νέο νομοθετικό ελληνικό καθεστώς: μεταβολές κατόπιν της Συμφωνίας ΕΕ- Τουρκίας. Μία δικαστική προσέγγιση

Προεδρεύων: Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, Ελλάδα
Ομιλητής: Hugo Storey, Δικαστής, Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών Ασύλου- Ευρωπαϊκός Τομέας, Ηνωμένο Βασίλειο
Ομιλήτρια: Αικατερίνη Κουτσοπούλου, Δικαστής, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, Ελλάδα
11:00 – 11:30
Διάλειμμα - καφές
11:30 – 13:00
Συνεδρία 2η : Αναγνώριση Διεθνούς Προστασίας (Ι)- Βασικά στοιχεία καθορισμού του πρόσφυγα
13:00 – 14:15
Γεύμα
14:15 – 15:30
Συνεδρία 3η : Αναγνώριση Διεθνούς Προστασίας (Ι)- Βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες Διοικητικοί Δικαστές

Προεδρεύων: Julian Phillips, Επιμορφωτής- Δικαστής, First Tier (Immigration and Asylum) Tribunal, Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), Ηνωμένο Βασίλειο
Ομιλητής: Ηλίας Μάζος, Σύμβουλος Επικρατείας, Ελλάδα
Σχολιαστής: Hugo Storey, Δικαστής, Upper Tribunal (Immigration and Asylum
Chamber), Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών Ασύλου- Ευρωπαϊκός Τομέας, Ηνωμένο Βασίλειο
Σχολιάστρια: Carole Simone Dahan, Νομική Σύμβουλος, Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες
15:30 – 16:00
Διάλειμμα- καφές
16:00 – 17:30
Συνεδρία 4η : Περιπτωσιολογική μελέτη στην Αναγνώριση Διεθνούς Προστασίας
17:30
Συμπεράσματα 1ης ημέρας


Δικαστική Κατανόηση και Εφαρμογή των βασικών πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου
Συνέδριο για τους Έλληνες Διοικητικούς Δικαστές
13-14 Οκτωβρίου 2016

Royal Olympic Hotel, Αθανασίου Διάκου 28-34
117 43, Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ
Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016
08:30 – 09:00

Άφιξη Συνέδρων

09:00 – 09:45
Συνεδρία 1η : Η πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποθέσεις Διεθνούς Προστασίας

Προεδρεύων: Γεώργιος Σταυρόπουλος, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τ. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, τ. Υπουργός Επικρατείας, Ελλάδα
Ομιλητής: Μιχαήλ Βηλαράς, Δικαστής, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο 
09:45 – 10:30
Συνεδρία 2η : Η πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε υποθέσεις Διεθνούς Προστασίας

Προεδρεύουσα: Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, Ελλάδα
Ομιλήτρια: Αικατερίνη Λαζανά, Δικηγόρος, Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Στρασβούργο
10:30 – 11:30
Συνεδρία 3η : Ο ρόλος των πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής

Προεδρεύουσα: Lise Penisson, Διευθύντρια Προγράμματος, Τμήμα Επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης Ασύλου, Μάλτα
Συζήτηση:
·         Wolfgang Bartsch, Πρόεδρος, Διοικητικό Δικαστήριο του Brunswick, Γερμανία
·         Laurent Dufour, Νομικός Σύμβουλος, National Court of Asylum Law, Γαλλία
·         Sebastiaan de Groot, Δικαστής, District Court of Haarlem, Ολλανδία
11:30 – 12:00
Διάλειμμα για καφέ
12:00 – 12:45
Συνεδρία 4η : Απομυθοποιώντας το άρθρο 267 ΣΛΕΕ: Ο ρόλος της προδικαστικής παραπομπής στις υποθέσεις Διεθνούς Προστασίας 

Προεδρεύων: Wolfgang Bartsch, Πρόεδρος, Διοικητικό Δικαστήριο του Brunswick, Γερμανία
Ομιλήτρια: Liesbeth Steendijk, Δικαστής, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ολλανδία
12:45 – 13:45
Γεύμα
13:45 – 15:00
Συνεδρία 4η:  Περιπτωσιολογική μελέτη: Απόφαση για αποστολή προδικαστικού ερωτήματος και σύνταξη.
15:00 – 15:30
Διάλειμμα για καφέ
15:30 – 16:15
Συνεδρία 5η : Αποδεικτικά στοιχεία και εκτίμηση αποδείξεων στις υποθέσεις ασύλου

Προεδρεύων: Sebastiaan de Groot, Δικαστής, District Court of Haarlem, Ολλανδία Ομιλητής: Bernard Dawson, Δικαστής, Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), Ηνωμένο Βασίλειο
16:15 – 17:30
Συνεδρία 5η:  Περιπτωσιολογική μελέτη στην εκτίμηση αποδείξεων
17:30 – 17:45
Τελικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"