Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιώς». ( ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 537/2016 )

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 537/2016 

3 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 58856 οικ.
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων
Πειραιώς».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Πειραιώς, ως εξής:
1. Νικόλαο Ποιμενίδη του Αντωνίου, Αντεισαγγελέα
Εφετών Πειραιώς, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 243116, ως Πρόεδρο, με
αναπληρώτρια αυτού τη Γεωργία Λάμπρου του Γεωργίου,
Εφέτη Πειραιώς, με Α.Δ.Τ. Μ 029233.
2. Στέλλα Παπαμιχαήλ του Παναγιώτη, Δρ Κοινωνιο-
λογίας, μέλος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του
ΤΕΙ Αθήνας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 108024, ως τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή αυτής τον Γεώργιο Κορκότσιλο του Αντωνί-
ου, Καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ.ΑΜ 528350.
3. Μερσίνη Πυκνή του Κωνσταντίνου, Επιμελήτρια
Ανηλίκων, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 033687, ως τακτικό μέλος, με ανα-
πληρωτή αυτής τον Χρήστο Μούργκα του Σπυρίδωνος,
Eπιμελητή Ανηλίκων, με Α.Δ.Τ.ΑΒ 063463.
4. Ελένη Δαμαλίδου του Γεωργίου, Δικηγόρο, με Α.Δ.Τ.
ΑΗ 145337, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής
την Ευαγγελία Αποστολίδου του Γεωργίου, Δικηγόρο,
με Α.Δ.Τ. ΤΑ 187319.
5. Ανδρέα Κρεμμύδα του Μιχαήλ, Σύμβουλο Τοξικοε-
ξάρτησης, Υπεύθυνο Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης
Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ Νόστος, με Α.Δ.Τ.
ΑΒ 504639, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον
Γεράσιμο Παπαναστασάτο του Δημητρίου, Κοινωνιολό-
γο– Εγκληματολόγο Υπεύθυνο Τομέα Έρευνας ΚΕΘΕΑ,
με Α.Δ.Τ. Χ 627597.
6. Παναγιώτη Βουτυράκο του Παναγιώτη, Παιδοψυχί-
ατρο, Διευθυντή Παραρτήματος Πειραιά Ελληνικού Κέ-
ντρου Ψυχικής Υγείας και Ερευνών, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 589086,
ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού τη Μαρία
Σταθοπούλου του Λάμπρου, Παιδοψυχίατρο, με Α.Δ.Τ.
ΑΚ 233527.
7. Νικόλαο Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου, Εκπαι-
δευτικό, Διευθυντή 1ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά, με
Α.Δ.Τ. ΑΜ 086149, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια
αυτού τη Μαρία Κωστελίδου του Αντωνίου, Εργοθερα-
πεύτρια Εκπαιδευτικό 1ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά, με
Α.Δ.Τ. ΑΖ596442.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 30 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"