Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

ΓνμΕισΑΠ 6/2018: Αγροτικές φυλακές- κρατούμενοι > 65 ετών.
Τρόπος υπολογισμού ημερών ποινής για κρατούμενους,  εργαζόμενους σε αγροτική ή κτηνοτροφική μονάδα Αγροτικής Φυλακής, που συμπλήρωσαν  το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Ο Αντεισαγγελέας ΑΠ
Βασίλειος Πλιώτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΑΘΗΝΑ 1.6.2018
Αρ. Πρωτ. 3675 

Αρ. Γνωμοδότησης: 6/2018


Προς
Τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώνεται στο με αρ. 952 από 5-4- 2018 έγγραφο σας, με αφορμή το με αρ πρωτ 1275 από 9-2-2018 έγγραφο του Διευθυντή της Αγροτικής Φυλακής Τίρυνθας για τον τρόπο υπολογισμού ημερών ποινής για κρατουμένους που συμπλήρωσαν το 65ο έτος της ηλικίας τους και εργάζονται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Αγροτικής Φυλακής, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στην παρ. 2 του άρθρου 105 ΠΚ , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.2 Ν.4322/2015,ορίζονται σχετικά με τον ευεργετικό υπολογισμό
εργασίας: «        Μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65ο)
έτους της ηλικίας του καταδίκου, κάθε ημέρα παραμονής του σε σωφρονιστικό κατάστημα υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο (2) ημέρες εκτιομένης ποινής. Αν ο κατάδικος εργάζεται, κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται ως επιπλέον μισή ημέρα εκτιομένης ποινής. Αν για τους καταδίκους αυτούς προκύπτει από άλλες διατάξεις ευνοϊκότερος υπολογισμός, εφαρμόζονται εκείνες. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε καταδίκους για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 1492/1950, Κύρωση του Ποινικού Κώδικα ». Κατά το άρθρο 46 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν.2776/1999) :« 1. Κρατούμενοι που παρέχουν εργασία οποιασδήποτε μορφής ή απασχολούνται σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης μπορεί να τύχουν ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής μετά από πρόταση του Συμβουλίου Εργασίας Κρατουμένων και απόφαση του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού. Για τους μεταξύ αυτών υποδίκους, οι ημέρες που έχουν υπολογισθεί ευεργετικά θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στην περίπτωση καταδίκης τους από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. 2. Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής για καταδίκους και υποδίκους, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τις δύο ημέρες εκτιτέας ποινής για κάθε ημέρα εργασίας ή απασχόλησης σε προγράμματα ή σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 8 του παρόντος. Σε ειδικές ή εξαιρετικές περιπτώσεις με παρόμοιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να γίνει υπέρβαση του παραπάνω ανώτατου ορίου...... Κατ* εφαρμογή της τελευταίας αυτής διατάξεως που
είναι ευνοϊκότερη για τους εργαζόμενους καταδίκους και υποδίκους, αφού παρέχει εξουσιοδότηση να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπέρβαση του ανώτατου ορίου υπολογισμού των δύο ημερών εκτιτέας ποινής για κάθε μία ημέρα εργασίας, εκδόθηκε το Π.Δ. 342/2000, που μετά την τροποποίηση του με τα (ΠΔ) 378/2001 και 219/2007 αντικαταστάθηκε, ως ακολούθως με το άρθρο 1 παρ1 ΠΔ 60/2015 και ορίζεται πλέον: «Το μέτρο του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής για κατάδικους ή υποδίκους ορίζεται σε τρεις ημέρες εκτιτέας ποινής για κάθε ημέρα εργασίας τους α) σε αγροτική ή κτηνοτροφική μονάδα Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης ή Ειδικού Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Νέων, β) σε συνεργεία οικοδομικών και τεχνικών εργασιών, που συγκροτούνται εκτάκτως και για συγκεκριμένο έργο σε οποιοδήποτε Κατάστημα Κράτησης, ακόμη και διαφορετικό αυτού στο οποίο κρατούνται, ή σε άλλα δημόσια κτίρια και γ) στο αρτοποιείο της προβλεπόμενης από το άρθρο 104 του από 28-30.9.1935 ν.δ/τος «περί οργανώσεως σωφρονιστικού προσωπικού και διαχειρίσεως φυλακών» Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών ».
Ενόψει των εκτεθέντων και αφού ήδη με την αναφερόμενη διάταξη του άρθρου 1 παρ1 ΠΔ 60/2015 που είναι κατά τα ως άνω ειδική , έναντι της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 105 ΠΚ, προβλέπεται, αδιακρίτως ηλικίας του κρατουμένου, ευνοϊκότερος υπολογισμός της εκτιομένης ποινής, εφαρμόζεται για τους εργαζόμενους της διάταξης καταδίκους ή υποδίκους η ευνοϊκότερη αυτή διάταξη, ως έχει. Το μέτρο του ευεργετικού υπολογισμού ορίζεται σε τρείς ημέρες εκτιτέας ποινής για κάθε ημέρα εργασίας τους. Σημειώνεται ότι τρείς ημέρες εκτιομένης ποινής, για κάθε ημέρα εργασίας για τον άνω των 65 ετών εργαζόμενο σε αγροτική ή κτηνοτροφική μονάδα Αγροτικής Φυλακής κλπ. οδηγεί και ο τρόπος ευεργετικού υπολογισμού εκτιομένης ποινής που από το προηγούμενο καθεστώς , δηλαδή του ΠΔ 342/2000, όπως είχε τροποποιηθεί με το όμοιο (ΠΔ) 378/2001, είχε ακολουθηθεί και στην προγενέστερη, με αριθμό 4/2005 γνωμοδότησή μας, για τους εργαζόμενους άνω των 67ετών σε ανάλογες μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"