Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ


Αποτελεί προϋπόθεση ένταξης στο νόμο βάσει του άρθρου 1 του νόμου και για το λόγο αυτό εξετάζεται αυτεπάγγελτα. Ο ισχυρισμός περί έλλειψης μόνιμης αδυναμίας και γενικής αδυναμίας πληρωμής αποτελεί άρνηση ουσιαστικής προϋπόθεσης του νόμου και όχι ένσταση, όπως χαρακτηρίζεται συνήθως.

Στοιχεία: εάν ο αιτών δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις μηνιαίες βιοτικές, οικογενειακές του δαπάνες και τις μηνιαίες δόσεις του προς τις πιστώτριές του είναι σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.
Μόνιμη: Όχι παροδική αδυναμία: Πρόβλημα: στην περίπτωση που ο αιτών δεν είχε εργασία κατά την κατάθεση της αίτησης αλλά έχει ανεύρει εκ των υστέρων και μπορεί να εξυπηρετήσει τα δάνειά του δεν υπάρχει το στοιχείο της μόνιμης αδυναμίας.
Γενική: προς όλους τους πιστωτές. Εάν όμως δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα κυριότερα  και μεγαλύτερα δάνειά του συντρέχει η προϋπόθεση.
Ληξιπρόθεσμες: Αρκεί και 1 ληξιπρόθεσμη οφειλή. ΘΕΜΑ: Στην περίπτωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων η οφειλή, εάν είναι η μοναδική δεν μπορεί να καταστεί ληξιπρόθεσμη, λόγω παρακράτησης της δόσης από το μηνιαίο μισθό του αιτούντος- Δεχόμαστε ότι εντάσσεται ο οφειλέτης, εφόσον ικανοποιεί την εν λόγω οφειλή και δεν καλύπτει τις στοιχειώδεις βιοτικές του ανάγκες (Βλ. ΕιρΒασιλικών 30/2016, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).
ΘΕΜΑ: Στην περίπτωση που ο οφειλέτης μπορούσε να προβεί σε ρύθμιση με το πιστωτικό ίδρυμα (επιμήκυνση χρόνου, μείωση μηνιαίας δόσης) και να ανταποκριθεί με αυτό τον τρόπο στη μηνιαία του δόση δεν υπάρχει αδυναμία πληρωμής, εκτός εάν κριθεί ότι οι όροι της ρύθμισης θα ήτανε ιδιαίτερα επαχθείς. Το εν λόγω θέμα εμφανίζεται ειδικά για τα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για τα οποία υπάρχει η ρύθμιση του νόμου 3867/2010.
Προβλήματα: δεν αναφέρονται οι μηνιαίες δόσεις του: Θα πρέπει να ερωτηθεί στο ακροατήριο ο αιτών ή ο μάρτυράς του ή να συναχθούν αυτές από το 10 % της τελευταίας ενήμερης δόσης- ζήτημα: πολλές φορές στην αναλυτική κατάσταση χρεών οι δόσεις είναι τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και για αυτό το 10 % αναφέρεται σε αυτές και είναι μεγάλο ποσό-θα πρέπει να υπολογιστούν κατά μήνα οι δόσεις του.
Βιοτικές ανάγκες: εμφανίζονται συχνά διογκωμένες. Υπάρχει ο πίνακας του Υπουργείου από το έτος 2014. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, αλλά μπορεί ο Δικαστής να παρεκκλίνει από αυτόν, εφόσον αποδεικνύονται και άλλες βιοτικές ανάγκες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
   - Οι βιοτικές ανάγκες εκτιμώνται από το Δικαστήριο. Θα πρέπει να αναλύονται στο δικόγραφο και να αποδεικνύονται από τον οφειλέτη, διαφορετικά θα πρέπει να ερωτηθεί αυτός από το Δικαστήριο.
-Πάγιες δαπάνες όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, θέρμανση κλπ θα πρέπει να ανάγονται στο ποσό που οφείλει ο οφειλέτης να καταβάλει κατά μήνα.
-Η διατροφή για τα τέκνα του οφειλέτη στην περίπτωση που αυτά είναι ενήλικα, ισχύει ως βιοτική ανάγκη μόνο εφόσον αυτά είναι άνεργα και δεν μπορούν να ανεύρουν εργασία.
-Έξοδα σπουδών τέκνων π.χ. ενοίκιο σε άλλη πόλη, διατροφή κλπ.: Μπορούν να υπολογιστούν, καθώς σύμφωνα με την ελληνική πραγματικότητα τα καλύπτουν οι γονείς και όχι το Κράτος, θα πρέπει να υπολογίζονται με μεγάλη φειδώ, να συνυπολογίζεται η δυνατότητα του φοιτητή να εργαστεί για να συμβάλει στην κάλυψη των εξόδων του, η δυνατότητά του να κατοικήσει σε φοιτητική εστία και να μειώσει γενικά τα έξοδά του κλπ.
- Σε περίπτωση που ο οφειλέτης συγκατοικεί με γονείς ή τέκνα που εργάζονται ή άλλα ενήλικα άτομα θα πρέπει να υπολογίζεται και η συμβολή τους στην κάλυψη των βιοτικών του αναγκών. Υπάρχει και υποχρέωση συνδρομής των παιδιών προς τους γονείς κατά τα άρθρα 1485 επ. ΑΚ.
-Δαπάνες για την αντιμετώπιση εξόδων υγείας: μπορούν να υπολογιστούν εφόσον δεν καλύπτονται από το ασφαλιστικό ταμείο του οφειλέτη. Θα πρέπει να αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικών αποδείξεων από τον οφειλέτη.
- Δαπάνες ψυχαγωγίας: θα πρέπει να είναι πολύ περιορισμένες.

Δημήτριος Δημητριάδης – Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης Θεσσαλονίκης - Τμήμα Υπερχρεωμένων 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"