Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΔΔ) - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠΟΛ-ΠΟΙΝ) - ΦΕΚ Γ 968/2020

ΦΕΚ Γ 968/2020 


4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 9ης Ιουνίου 2020, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, το άρθρο 49 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός


νόμος 1756/1988 Α’ 35), όπως ισχύουν και τις αποφά-
σεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής
Δικαιοσύνης, με αριθμό 10/2020 και 11/2020:
Πρoάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του Εφέτη
Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλήρωση κενής οργανικής
θέσης, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών του Διοικητικού Πρω-
τοδικείου Αθηνών, Νικόλαος Πανταζής του Κωνσταντί-
νου που έχει τα νόμιμα προσόντα, της προαγωγής του
λογιζομένης από 9-3-2020.
Πρoάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Προέδρου Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, για
πλήρωση κενής οργανικής θέσης, ο Πρωτοδίκης του Δι-
οικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Ιωάννης Δροσόπου-
λος του Κωνσταντίνου που έχει τα νόμιμα προσόντα, και
τοποθετείται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, της
προαγωγής του λογιζομένης από 9-5-2020.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπουργείου Δικαιοσύνης:
26391/10-6-2020).
Με προεδρικό διάταγμα της 9ης Ιουνίου 2020, που εκ-
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’ 35),
όπως ισχύει και το π.δ. 83/9-7-2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), γίνεται δεκτή η
από 30-1-2020 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία
της Αρεοπαγίτη Μαρίας Βαρελά του Κωνσταντίνου και
της Ελένης και διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπη-
ρεσιακής σχέσης από 29-4-2020, ημερομηνία κατά την
οποία συμπληρώθηκαν ενενήντα ημέρες από την υπο-
βολή της αίτησης παραίτησης.
Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που
κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5011114781/
10-6-2020).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ