Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ - ΦΕΚ Γ 999/2020

ΦΕΚ Γ 999/2020 

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Ιουνίου 2020, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 90 του Συντάγματος,


2. των άρθρων 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών (κυρωτικός νόμος 1756/1988) (Α΄ 35), όπως ισχύουν,
3. της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν.2331/1995
(Α΄ 173), όπως ισχύει,
4. του άρθρου 22 του π.δ. 96/2017 (Α΄ 136).
Β. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
Γ. Την υπ’ αρ. 47/2020 απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
αποσπάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, για ένα (1) έτος,
με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ο Πρόεδρος
Πρωτοδικών Αθηνών, Ηλίας Κανελλόπουλος του Αθα-
νασίου, για τη στελέχωση του Γραφείου Νομοθετικής
Πρωτοβουλίας, προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο
νομοπαρασκευαστικό έργο του Υπουργείου, στη νομική
κάλυψη των ελληνικών θέσεων, αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
και σε κάθε άλλο θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων
του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ