Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Εισ) Τεύχος Γ’ 2741/27.10.2022

 Τεύχος Γ’ 2741/27.10.2022

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Οκτωβρίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, της παρ. 1 του άρθρου 59 και των άρθρων 61, 63 και
91 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστα-
σης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), την
υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός

επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α’ 94) και την υπ’ αρ. 125/2022 απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο-
σύνης, αποσπώνται, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κα-
βάλας, οι Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: Θεσσαλονίκης,
Ηλίας Δαγκλής του Εμμανουήλ και Μυτιλήνης, Κωνστα-
ντίνος Κουλουκάτσης του Αθανασίου για έξι (6) μήνες.
(Αρ. αποφ. Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικο-
νομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
44086/14.10.2022, ΑΔΑ:9ΖΔ0Ω-3ΗΟ, 44086Α/14.10.2022,
ΑΔΑ:9Ι6ΚΩ-Ι0Λ, 44350Α/14.10.2022, ΑΔΑ: ΨΒ8ΖΩ-ΞΑΖ,
4435014.10.2022, ΑΔΑ: Ψ613Ω-ΛΨΝ).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ