Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Ν. 4996/2022 Kαθορισμός κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ

 

Τεύχος A’ 218/24.11.2022

Kαθορισμός κανόνων σχετικά με την άσκηση των

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγ-

γενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες

επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργα-

νισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιο-

φωνικών προγραμμάτων, με τη διατήρηση υψηλού

επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων πνευμα-

τικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμά-

των στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με το δικαίω-

μα του δημόσιου δανεισμού και την αναπαραγωγή

πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βι-

βλιοθήκες ή αρχεία - Τροποποίηση ν. 2121/1993

και ν. 4481/2017 - Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ)

2019/789, (ΕΕ) 2019/790 και 2006/115/ΕΚ

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

   ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2121     ΦΕΚ Α 25/4-3-1993

      Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4481            (ΦΕΚ Α 100/20.7.2017)

 Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ