Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Αλλάζουν τα πάντα στις αποζημιώσεις του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης


Τροπολογία που μεταβάλλει τις υφιστάμενες ρυθμίσεις τού Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Με την τροπολογία προβλέπεται η απαγόρευση κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων του Επικουρικού Κεφαλαίου, «είτε εις χείρας του, είτε εις χείρας τρίτων», καθώς και συμψηφισμός των εισφορών των μελών του με τυχόν οφειλές του Επικουρικού Κεφαλαίου προς αυτά.
Εφ’ όσον ψηφιστεί η τροπολογία, στο εξής το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν πρόκειται να καταβάλλει αποζημιώσεις για αυτοκινητιστικά ατυχήματα, που προκαλούνται από πρόθεση του οδηγού, ενώ καταργούνται και οι χρηματικές αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη. Θεσπίζεται ακόμη, μεταξύ άλλων, κλίμακα των ποσών της οφειλόμενης αποζημίωσης σε περίπτωση πτώχευσης του ασφαλιστή, ή σε περίπτωση που η εκτέλεση σε βάρος του απέβη άκαρπη, ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης.


==========

8 σχόλια:

 1. Δεν βλεπω και τρομερές αλλαγές.Μία από τα ίδια δηλαδή με πέρυσι... Είναι σοβαρό το θέμα. Πολύ άδικο για θύματα και για ασφαλισμένους που ανακλήθηκε η άδεια της εταιρείας τους. Άνθρωποι θα καταστραφούν ειδικά με την κατάργηση της ψυχικής οδύνης που εκεί εκδικάζονται και τα μεγαλύτερα ποσά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. post, repost... oh copyright !!!
  http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=166704&catid=3

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. "στο εξής το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν πρόκειται να καταβάλλει αποζημιώσεις για ατυχήματα, που προκαλούνται από πρόθεση του οδηγού" ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Προς Δ. ΖΟΡΜΠΑ
  Αλήθεια δεν θίγεται ο μέσος πολίτης; Και αν ο μέσος πολίτης (ή οι κληρονόμοι του) έχει την ατυχία να είναι ασφαλισμένος σε εταιρία τύπου π.χ. "ΓΑΛΑΞΙΑΣ", "ΕΓΝΑΤΙΑ", "ΑΣΠΙΣ" κλπ. (που λειτουργούσαν όλες το 2008) και ανακληθεί μετά η άδειά τους (π.χ. το 2009)ύστερα από θανατηφόρο ατύχημα, ποιος λέτε να κληθεί να πληρώσει την ψυχική οδύνη των συγγενών;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ερώτησεις προς τον κο. Ζορμπά:
  Την αναδρομικότητα της διαταξης την θεωρείτε σωστή και δίκαιη;
  Τι απαντάτε σε κάποιον που ήταν νόμιμα ασφαλισμένος και ανακλήθηκε η άδεια;
  Τι απαντάτε στους συγγενείς ενός θανόντα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. 1. Τα σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι υπαρκτά, γνωστά από καιρό σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και χρήζουν, χωρίς αμφιβολία, αντιμετώπισης.

  2. Οι εισηγούμενες με την τροπολογία ρυθμίσεις δεν θίγουν, με κανέναν τρόπο, το είδος και το ύψος της αποζημίωσης που δικαιούνται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, να αξιώσουν από το Επικουρικό Κεφάλαιο τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται από ανασφάλιστο ή άγνωστο όχημα.

  Επομένως, η αλήθεια είναι ότι σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από ανασφάλιστο ή άγνωστο όχημα ουδείς περιορισμός επέρχεται στην αποζημίωση που δικαιούται ο παθών τόσο για τις οικονομικής φύσεως ζημίες του (όπως είναι π.χ. τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης και αποκατάστασης εν γένει της υγείας του θύματος, η αμοιβή γιατρών και νοσοκομείου, η απώλεια εισοδήματος, το κόστος μετατροπής της κατοικίας ή του οχήματος του ζημιωθέντος λόγω αναπηρίας, το κόστος της ειδικής διατροφής κ.λ.π.), όσο και για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του, δηλαδή του ψυχικού πόνου που υφίσταται o ίδιος ο παθών λόγω του ατυχήματός του.

  3. Είναι γεγονός ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο, πέραν των απαιτήσεων της Κοινοτικής Νομοθεσίας που επέβαλε τη σύστασή του, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Πολιτείας παρεμβαίνει σήμερα και καταβάλλει αποζημιώσεις και στις περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή πτώχευσης ασφαλιστικής επιχείρησης. Είναι επίσης γεγονός ότι η πρόσθετη αυτή υποχρέωση του Επικουρικού Κεφαλαίου υιοθετήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία χωρίς τη θέσπιση επιμέρους ορίων αποζημίωσης, όπως είθισται να συμβαίνει στις περιπτώσεις σύστασης παρόμοιων εγγυητικών κεφαλαίων που αποζημιώνουν σε περιπτώσεις ανάκλησης λειτουργίας επιχειρήσεων.

  Η αδιέξοδη ωστόσο οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει σήμερα το Επικουρικό Κεφάλαιο λόγω της υπερδιόγκωσης των αποζημιώσεων που καταβάλλει, επέβαλε στην Πολιτεία την επανεξέταση της θέσης της και την αναζήτηση λύσεων, με τις οποίες θα παρέχεται αφενός η βέλτιστη δυνατή προστασία στα θύματα από τροχαίο ατύχημα και παράλληλα, θα διασφαλίζεται η αναγκαία για το κοινωνικό σύνολο διατήρηση και στήριξη της ομαλής λειτουργίας του Επικουρικού Κεφαλαίου.

  Με δεδομένα τα ανωτέρω, οι εισηγούμενες με την τροπολογία ρυθμίσεις προωθούν τη θέσπιση ανώτατου ορίου ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου για τις περιπτώσεις που αυτό καταβάλλει αποζημίωση λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή πτώχευσης ασφαλιστικής επιχείρησης.

  Το ανώτατο αυτό όριο ευθύνης προσδιορίζεται στις 100.000 ευρώ, αφού προηγουμένως και για το σκοπό αυτό λήφθηκαν υπόψη στοιχεία του Επικουρικού Κεφαλαίου που καταδεικνύουν ότι μόλις το 2 % των διεκδικούμενων αποζημιώσεων υπερβαίνουν το ποσό αυτό.

  4. Οι εισηγούμενες ρυθμίσεις υιοθετούν τη μη καταβολή αποζημίωσης από το Επικουρικό Κεφάλαιο για την ψυχική οδύνη και την ανακούφιση του πόνου των συγγενών του θύματος, προτάσσοντας τη διασφάλιση της πλήρους αποκατάστασης της βλάβης, οικονομικής και ηθικής, των ίδιων των παθόντων, χωρίς όμως να θίγουν τις οικονομικής φύσεως αξιώσεις των συγγενών του θανόντος έναντι του Επικουρικού Κεφαλαίου, όπως είναι για παράδειγμα η αξίωση της οικογένειας του θανόντος για διατροφή.

  Εύκολη λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Επικουρικού Κεφαλαίου δεν υπάρχει. Η εισηγούμενη με την κατατεθείσα τροπολογία λύση είναι μια εφικτή και βιώσιμη λύση προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας των δικαιούχων αποζημίωσης.

  Η Ασφαλιστική Αγορά με αίσθημα ευθύνης καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να ενσκήψουν στο υπαρκτό πρόβλημα του Επικουρικού Κεφαλαίου και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά του ώστε να συνεχίσει να εκπληρώνει το κοινωνικό του έργο και να παρέχει προστασία και ανακούφιση στα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων. Ελπίζουμε να πρυτανεύσει η κοινή λογική και οι κατατεθείσες ρυθμίσεις να ψηφισθούν για την επιβίωση του Επικουρικού Κεφαλαίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ενημερώθηκα πριν λίγο για δική μου ανάρτηση στην ιστοσελίδα σας με περιεχόμενο "Ο μόνος που δεν θίγεται είναι ο μέσος πολίτης. Με τις νέες διατάξεις μόνο οι τεθλιμμένοι συγγενείς και 5-10 δικηγόροι θίγονται..."
  Δηλώνω ότι αυτή η δημοσίευση δεν με αφορά και ό,τι έχω να πω το λέω με ανακοινώσεις ή επώνυμα από τους φορείς που εκπροσωπώ.

  Δημήτριος Ζορμπάς
  Πρόεδρος Επικουρικού Κεφαλαίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"