Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

Υποβολή αιτήσεων από δικαστικούς λειτουργούς σχετικά με ανάκληση δηλώσεων φόρου εισοδήματος οικ. ετών 2009-2012


Αρ. πρωτ.: Δ12 1024690 ΕΞ 8.2.2013
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: Δ12 1024690 ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'


Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84
Πληροφορίες:
Τηλεφωνο: 210 3375315-7
FAX: 210 3375001

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων από δικαστικούς λειτουργούς σχετικά με ανάκληση δηλώσεων φόρου εισοδήματος οικ. ετών 2009-2012.

Σε απάντηση του με αρ.37/2.1.2013 εγγράφου της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων (Τρικάλων - Καλαμπάκας - Πύλης - Φαρκαδόνας) και με αφορμή πληθώρα προφορικών ερωτημάτων και από άλλες Δ.Ο.Υ. σχετικά με το ανωτέρω θέμα και όσον αφορά ζητήματα που αφορούν τη Δ/νσή μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 5 του ν.3842/2010 ορίζεται, ότι οι διατάξεις της παρ.1, εκτός των δύο τελευταίων εδαφίων, του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 (ΦΕΚ 23Α') της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, όπως αυτές ισχύουν, καταργούνται.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις των δύο ανωτέρω τελευταίων εδαφίων ορίζεται, ότι κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, από το ποσό του πρώτου εδαφίου αφαιρείται ποσό ίσο με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ακαθάριστου ποσού της βουλευτικής αποζημίωσης ως τεκμαρτό ποσό για την κάλυψη των δαπανών μίσθωσης πολιτικών γραφείων και λοιπών δαπανών άσκησης του λειτουργήματος. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.2521/1997 χορηγήθηκε στους δικαστικούς λειτουργούς, πέραν του βασικού τους μισθού, και επιδόματος για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), το ύψος του οποίου κλιμακώνεται ανάλογα με το βαθμό τους.

3. Με την 3150/1999 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι το ανωτέρω επίδομα που χορηγείται στους δικαστικούς λειτουργούς αντικρύζει πραγματικές δαπάνες στις οποίες αυτοί υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους και για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών και δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 78 παρ.1 του Συντάγματος και του άρθρου 4 παρ.1 του ΚΦΕ, ούτε συγκεκαλυμμένο φορολογικό προνόμιο υπέρ των δικαστών.

4. Με την 1023113/423/Α0012/ΠΟΛ.1077/28.2.2000 εγκύκλιο αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση αναδρομικών αμοιβών δικαστικών λειτουργών και μελών του Ν.Σ.Κ., ύστερα από την 3150/1999 απόφαση του Σ.τ.Ε., διευκρινίσθηκε, ότι το ανωτέρω επίδομα που χορηγείται στους δικαστικούς λειτουργούς για κάλυψη πρόσθετων δαπανών σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση (3150/1999 του Σ.τ.Ε.) δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

5. Με τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 12 του ν.3052/2002 ορίζεται, ότι η πάγια μηνιαία αποζημίωση, για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, που καταβάλλεται σε λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., κατ' εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών μισθολογικών διατάξεων, υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται, ότι η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από τις 8.7.2002.

6. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι:

α) Το επίδομα που χορηγείται στους δικαστικούς λειτουργούς προκειμένου για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου) αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ. Κάθε άλλη διαταγή μας με αντίθετο περιεχόμενο παύει να ισχύει, από την έκδοση της παρούσας.

β) Τα αναφερόμενα στην παρ.1 της παρούσας περί της αφαίρεσης, κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ακαθάριστου ποσού της βουλευτικής αποζημίωσης ως τεκμαρτό ποσό για την κάλυψη δαπανών δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για τους δικαστικούς λειτουργούς καθόσον για αυτούς δε συντρέχει η προϋπόθεση μίσθωσης πολιτικών γραφείων.
Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Θ. Θεοχάρης

==================
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ


15 σχόλια:

 1. Η διάταξη του ν. 3052/2002 που επικαλείται το Υπουργείο είναι αμφίβολης συνταγματικότητας (βλ. ΣτΕ 3916, 1944/2012).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ...Όπως καταλάβατε, πλέον, το επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των
  υποθέσεων (άρθρο 2 παρ.3 Ν. 2521/1997), σύμφωνα με τις βουλές του Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων, υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος και είναι αδιάφορο αν το ΣτΕ με πλήθος αποφάσεων του έχει επανειλημμένα κρίνει διαφορετικά...Οπότε, μετά τις αιτήσεις που έχουμε υποβάλλει, ας αναμένουμε να μας ζητήσουν να καταβάλουμε και συμπληρωματικό φόρο, ενώ για την επόμενη χρονιά μάλλον είναι δεδομένο ότι θα φορολογήσουν το συγκεκριμένο επίδομα...καλή καρδιά...ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τι περιμένεις από έναν άνθρωπο που στην εκδήλωση της ΠΟΜΙΔΑ ενέπαιζε ανερυθρίαστα τους ακροατές, ότι "δεν έχει να πληρώσει τους φόρους του". Ένας αυτός και ένας ο κ. Πάγκαλος. Ας είναι καλά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μήπως είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες η αποζημίωση των δικαστικών λειτουργών να καταβάλλεται από τον Άρειο Πάγο και όχι από το Υπουργείο ώστε να μην περιμένουμε τις ερμηνείες των διατάξεων του κάθε τεχνοκράτη μετακλητού υπαλλήλου που αμείβεται με τρεις μισθούς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τα αναφερόμενα στο άρθρ. 5 του Ζ' Ψηφίσματος όταν καταργήθηκαν με το Ν. 3842/2010, καταργήθηκαν για άπαντες, χωρίς έξτρα ερμηνείες, ώστε να δικαιολογηθούν κονδύλια για .....λειτουργία πολιτικών γραφείων στους κυρίους, που ο Ελληνικός Λαός στέλνει στο Κοινοβούλιο για να τον υπηρετήσουν κι όχι για να τους δώσει ευκαιρία νεοπλουτισμού. Άλλωστε, στα επιδόματα που οι βουλευτές εισπράττουν δεν συγκαταλέγεται και κάποιο για οργάνωση γραφείου τους?? Δηλαδή από δυο πλευρές βγάζουν κονδύλια για τα περιβόητα γραφεία τους και ούτε γάτα, ούτε ζημιά? Μόνο περί του επιδόματος, που χορηγείται στους Δικαστικούς Λειτουργούς προκειμένου για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου)ξέρει να κάνει ερμηνείες ο κ. Θεοχάρης? Και ποιος είναι ο κ. Θεοχάρης, αλλά και οι περί αυτόν, οι οποίοι με μια εγκύκλιο πετούν έτσι απλά στην άκρη, εκδοθείσα περί του θέματος αυτού απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού (ΣτΕ)? Δεν σας προβληματίζει κύριοι του Δικαστικού Σώματος αυτή η εχθρική και προσβλητική αντιμετώπιση των Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων από την καθόλα ΙΣΟΚΥΡΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ με αυτούς εκτελεστική Εξουσία??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συνάδελφοι,ο «πάτος» δεν έχει όρια.Με έκπληξη(?) διαπιστώσαμε όλοι κατά την παραλαβή των εκκαθαριστικών του Φεβρουαρίου 2013,ότι ο μισθός μας μειώθηκε μέχρι και 500 ευρώ(στον β’ βαθμό) λόγω της αύξησης στις κρατήσεις,φόρους κλπ.,ο δε Γενικός Γραμματέας Εσόδων, Χ. Θεοχάρης, με εγκύκλιό του,έδωσε εντολή στις εφορίες να προχωρήσουν σε φορολόγηση του επιδόματος"ταχύτερης διεκπεραίωσης υποθέσεων" ως εισοδήματος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3842/2010 (άρθρο 5 παρ. 12) και Ν. 3052/2002 (άρθρο 12 παρ.13),παρά το ότι το συγκεκριμένο επίδομα παρέμενε από το 2000 αφορολόγητο, καθώς με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε λάβει το χαρακτήρα αποζημίωσης για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών άσκησης του δικαστικού λειτουργήματος και παρά το ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε κάνει προτάσεις στις δικαστικές ενώσεις(προκειμένου να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις) για αφορολόγητα,εντάξεις επιδομάτων στο βασικό κ.α.Συνάδελφοι,έρχονται χειρότερες μέρες,όπως προκύπτει από τα λεγόμενα του γενικού γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών Γ. Μέργου, ο οποίος μιλώντας τη Δευτέρα στην Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών υπαινίχθηκε σαφώς ότι το 2014 θα μειωθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα,(υπαινιγμός που έγινε βεβαιότητα,όταν ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ Ολι Ρεν δήλωσε χωρίς περιστροφές ότι από το 2014 θα αλλάξει ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα γιατί αυτό προβλέπει το Μνημόνιο που έχουν συνυπογράψει οι κυβερνώντες τη χώρα μας),από τον οποίο πλέον εξαρτώνται και οι δικές μας αποδοχές.Υπενθυμίζεται ότι ο κατώτατος μισθός στη χώρα μας, μετά τη δραματική μείωση που υπέστη το 2012 με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, έπεσε από τα 751 ευρώ στα 586 ευρώ μεικτά (δηλαδή γύρω στα 490 ευρώ καθαρά) υφιστάμενος μείωση 22%.Για τους νέους κάτω των 25 ετών, μάλιστα, έπεσε κατά 32% στα 511 ευρώ μεικτά. Από τα πρώτα 15 κράτη της ΕΕ, μόνο η Πορτογαλία έχει κατώτατο μισθό χαμηλότερο κατά ένα εικοσάρικο τον μήνα από την Ελλάδα – 586 οι Ελληνες, 566 οι Πορτογάλοι.Οι τρίτοι από το τέλος Ισπανοί υπερβαίνουν οριακά τον κατώτατο μισθό που είχε η Ελλάδα πριν από την καταβαράθρωσή του και παίρνουν έτσι σχεδόν δύο κατοστάρικα περισσότερο από τους Ελληνες – 753 ευρώ για την ακρίβεια.Ακόμη και η Σλοβενία, που μπήκε στην ΕΕ το 2004 και στην Ευρωζώνη το 2007, έχει κατώτατο μισθό 763 ευρώ!Στην Ιρλανδία, τη χρεοκοπημένη λόγω των τραπεζών της χώρας που βρίσκεται κι αυτή υπό καθεστώς Μνημονίου, ο κατώτατος μισθός είναι 1.462 ευρώ! Ναι, 1.462 ευρώ, περισσότερα δηλαδή από τα 1.430 ευρώ της Γαλλίας ή τα 1.456 της Ολλανδίας και πολύ περισσότερα από τα 1.244 της Βρετανίας!Φυσικά και τα 586 ευρώ μεικτά της Ελλάδας είναι περισσότερα από τα 353 ευρώ της Πολωνίας, τα 289 της Λιθουανίας,τα 158,5 ευρώ της Βουλγαρίας και τα 157 της Ρουμανίας!!!.Αλήθεια,πιστεύει κανείς ότι μπορεί να λειτουργήσει η δικαιοσύνη και οι λοιποί θεσμοί στην χώρα μας με μισθούς πείνας?Δυστυχώς οι ενώσεις μας φάνηκαν αδύναμες μπροστά σ’αυτή τη λαίλαπα,οι δε ηγεσίες μας παντελώς εκτός τόπου και χρόνου. Και εμείς «τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.-Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μιά τέτοια απραξία;Τι κάθοντ' οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;-Γιατί οιβάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν….»Κ.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αντε, ηρθε η ωρα για μια αποχη διαρκειας.
  Οχι 10 με 3 ή 12 με 3.
  Διαρκειας.
  Και οι εισαγγελίες και η δίωξη και τα αυτοφωρα.
  Ολα.
  Και να ερθει να δικασει ο κύριος Θεοχαρης.

  Η υπευθυνοτητα που δειξαμε εκλαμβανεται ως αδυναμια.
  Αρκετά πλέον.
  Και οσοι απαντατε οτι "μην κλαιγεστε για λεφτα" σας απαντω οτι δεν δινω δεκαρα για την αποψη σας, παπαγαλακια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μήπως τώρα που το ανέφερε ο κ. Γ.Γ. ο Ν. 3052/2002 που φορολογεί το ένα επίδομα είναι αντισυνταγματικός και πρέπει να ασκηθεί σχετική προσφυγή και γι αυτό ενόψει σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ έτους 2012;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ! ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΟΣΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΚΡΙΝΙΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΧΑΜΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΨΑΜΕ ΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΗΜΑΣΤΑΝ ΚΑΜΙΑ 50ΑΡΙΑ (ΑΠΟ ΤΟΥΣ 300). ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΗΤΑΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ Ή ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΤΟΥΣ ΑΡΑΧΤΟΙ!

  Κ. ΥΠΟΥΡΓΕ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ. ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΑΝΕΚΤΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ευτυχώς η πρόταση του ΔΣ και το ψήφισμα της Γ.Σ. για λήξη των αποχών δικαιώνεται! Επιτέλους η κυβέρνηση υποχώρησε και αντί να μας φορολογήσει όπως οι βουλευτές, όπως θα έπρεπε(πάγια νομολογία) και όπως ζητάμε με ανακλήσεις στην εφορία και προσφυγές σε λίγο, αποφάσισε δια του κ. Θεοχάρη να φορολογήσει και το εναπομείναν μοναδικό αφορολόγητο επίδομα. Αυτό που μας αξίζει ειλικρινά είναι να μας δίνουν 100 ευρώ το μήνα. Ίσως τότε ορισμένοι δήθεν "φτωχοί" δικαστές συνέλθουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Από τη θεμελιώδη διάταξη του άρθρου 78 παρ.4 του Συντάγματος συνάγεται η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΡΧΗ του φορολογικού δικαίου κατά την οποία Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ σε σχέση με την επιβολή φόρου ούτε καν κατά νομοθετική εξουσιοδότηση πολλώ δε μάλλον όταν εν προκειμένω δεν πρόκειται καν για κανονιστική πράξη αλλά για υπόδειξη υπό μορφή εγκυκλίου του κ. Γ.Γ. Κάθε περαιτέρω ενέργεια στο πλαίσιο της άνω υπόδειξης είναι για τη χώρα μας ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ. Θεωρούμε επίσης ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ότι η άνω θεμελιώδης φορολογική συνταγματική αρχή τελεί σε γνώση όλων και δεν είναι δυνατόν να την αγνοεί κανείς από αμέλεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Με πολύ μεγάλη λύπη διάβασα την ως άνω εγκύκλιο. Είναι δυνατόν να τιμωρούνται οι δικαστές με κατάργηση του αφορολογήτου του επιδόματος βιβλιοθήκης επειδή υπέβαλαν αίτηση να φορολογηθούν με όμοιο τρόπο με τους φορείς της νομοθετικής εξουσίας; Γιατί δυστυχώς μόνο με αυτόν τον τρόπο διαβάζεται το περιεχόμενο της εγκυκλίου. Εκδόθηκε προς τιμωρία και παραδειγματισμό και πέραν κάθε νομικής λογικής. Δεν μπορεί ο νομοθέτης μετά από 11 χρόνια από την ψήφιση του νόμου που επικαλείται να υπάγει στο πεδίο εφαρμογής του τους δικαστές που εξαιρέθηκαν με πάγια διοικητική πρακτική και καθ’ ερμηνεία και εφαρμογή του ίδιου αυτού νόμου και όπως κρίθηκε με αμετάκλητη απόφαση του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου. Μετά από τόσους μήνες αποχών που φωνάζουμε ότι δεν έχουμε υλικοτεχνική υποδομή και δαπανούμε από την τσέπη μας για ανάγκες της υπηρεσίας ποσά που υπερκαλύπτουν το επίδομα βιβλιοθήκης. Η απάντηση της νομοθετικής εξουσίας σε όλα αυτά είναι η κατάργηση του αφορολογήτου πέραν κάθε νομικής και κοινωνικής λογικής αλλά και πολιτικής ηθικής. Λυπάμαι βαθύτατα που θίγεται η θεσμική μου αξιοπρέπεια και που ρημάζετε τις αξίες μου, για τις οποίες πάλεψα και αφιέρωσα τη ζωή μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΣΤΙΣ 8.4.2013 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΕ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ. ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ ΟΙ ΕΞΩΦΘΑΛΜΑ ΠΑΡΑΝΑΜΟΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΕΝΩ ΜΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΠΩΣ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΑΛΛΟΝ ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΑ.
  Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΚΛΗΦΘΗΚΕ ΩΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ (ΦΑΝΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ).
  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙ ΕΠ' ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΤΕΡΜΑ Η ΑΝΟΧΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Αυτά ας τα βλέπουν όσοι λοιδορούσαν του "Σεβαστήδιδες" και όσοι ψήφισαν κατά των κινητοποιήσεων.
  Αλήθεια τι έγινε με την περιβόητη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό; Ή μήπως ήταν φήμη για να κάμψουμε τις αντιστάσεις της ΓΣ;

  Κανένα αρθράκι από κανένα "μη Κλαζομένιο", από κανένα "φτωχό παρά καθόλου" ή από κανένα "φιλόσοφο" δε θα διαβάσουμε υπέρ της ανάγκης φορολόγησης του επιδόματος βιβλιοθήκης;
  Μην παραλείψετε να γράψετε διότι θα πάθουμε τίποτα από τη στέρηση της σοφίας σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Έξαλλος ήταν χτες το βράδυ ο Αντώνης Σαμαράς με τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος χωρίς να ενημερώσει κανέναν (όπως διαδίδουν από το Μαξίμου) έδωσε εντολή στους προϊσταμένους των εφοριών να προχωρούν στην αίτηση άσκησης ποινικής δίωξης για οφειλέτες που έχουν…… ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 5.000 ευρώ για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών!

  Για λογαριασμού του Θεοχάρη τα άκουσε ο Στουρνάρας, ο οποίος έδωσε εντολή να τον μαζέψει άμεσα, για να μην «το κάνω εγώ ο ίδιος» όπως χαρακτηριστικά είπε, ενώ ο πρωθυπουργός είναι ενοχλημένος και με την προβολή που κάνει στον ..εαυτό του ο πολύς κ.Θεοχάρης.

  Η συνάντηση πάντως με τον υπουργό Οικονομικών, κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς συζητήθηκαν θέματα εν όψει της άφιξης της Τρόικας.

  Να δούμε αν θα σταλθεί διορθωτική εγκύκλιος… ή τελικά θα γίνει του Θεοχάρη.. -

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ