Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Ν. 4251/2014: Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις

ΦΕΚ 80/2014
ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΙΣΧΥΕΙ Ο Ν. 4251/2014

Άρθρο 139
Καταργούµενες και διατηρούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µε την επι-
φύλαξη των διατάξεων που διατηρούνται σε ισχύ σύµ-
φωνα µε τις παραγράφους 2 και 3, καταργούνται οι δια-
τάξεις του ν. 3386/2005


Άρθρο 142
Θέµατα ιθαγένειας
τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004),


Άρθρο 147
Η παρ. 4 του άρθρου 383 του Κώδικα Ποινικής Δικονο-
µίας αντικαθίσταται ως εξής:


Άρθρο 148
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο (2) µήνες µετά τη δη-
µοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, πλην
των διατάξεων του άρθρου 138 παράγραφοι 11 και 12 και
των άρθρων 141, 142, 143, 145, 146 και 147, που ισχύουν
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθώς και του άρθρου 144 που ισχύει από
τις 13.3.2014.

1 σχόλιο:

  1. Με τη διάταξη της παρ. 9.του Ν.4251.14 αρμόδιο για την εκδίκαση των κακουργημάτων των άρθ. 29, και 30 αυτού(νόμου) είναι το Τριμελές Εφετείο και εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν. 663/1977. Η διάταξη αυτή είναι πρόδηλα εσφαλμένη(με εξαίρεση τη περίπτωση δ΄του άρθ.30) και όσον αφορά το σκέλος του αρμοδίου δικαστηρίου και όσον αφορά την υποβολή της δικογραφίας μετά την ολοκλήρωση της ανακρίσεως, διότι μετά τη σύσταση του Μονομελούς Εφετείου Κακ/των κακουργήματα ίσης ή με μείζονος βαρύτητας (ληστεία, ναρκωτικά κλπ) υπήχθησαν στην αρμοδιότητα του τελευταίου, ενώ το άρθ. 20 του ν. 663/1977, ήδη έχει καταργηθεί με το άρθ. 109 παρ. 1 περ. ια΄Ν. 4055/2012. Αναρωτιέμαι ο νεώτερος νομοθέτης, το αγνοεί?

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"