Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Συνεδριάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου ∆ικαστικής Εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


 Η Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών , η οποία συµπληρώνει 
είκοσι χρόνια από την ίδρυσή της και έχει ως αποστολή αφενός την 
προεισαγωγική εκπαίδευση των υποψηφίων δικαστών και εισαγγελέων 
και αφετέρου την επιµόρφωση των ήδη υπηρετούντων, διοργανώνει στις 
11,12 και 13 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη, τις 
συνεδριάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης 
του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου ∆ικαστικής Εκπαίδευσης (EJTN – European 
Judicial Training Network). 

 Η διοργάνωση των συνεδριάσεων αυτών, στις οποίες προεδρεύει ο 
Γενικός ∆ιευθυντής της Σχολής, γίνεται στο πλαίσιο της προεδρίας της 
Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το τρέχον εξάµηνο. Η Εθνική 
Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών είχε διοργανώσει τις συνεδριάσεις του εν 
λόγω ∆ικτύου για τελευταία φορά το 2003, επ’ ευκαιρία της ελληνικής 
προεδρίας, µε προεδρεύοντα τον τότε Γενικό ∆ιευθυντή αείµνηστο 
Ευάγγελο Κρουσταλλάκη, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 
 Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ∆ικαστικής Εκπαίδευσης εδρεύει στις 
Βρυξέλλες και έχει ως µέλη του τις σχολές των κρατών µελών της Ε.Ε. , 
οι οποίες έχουν ως αποστολή την εκπαίδευση δικαστών και εισαγγελέων 
 Το εν λόγω ∆ίκτυο έχει ως όργανα διοίκησης : α) τη ∆ιοικούσα 
Επιτροπή, η οποία είναι εννεαµελής και θα συνεδριάσει στις 11 Ιουνίου 
και β) τη Γενική Συνέλευση , η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των 
οργανισµών δικαστικής εκπαίδευσης των κρατών µελών της Ε.Ε. και θα 
συνεδριάσει στις 12 και 13 Ιουνίου . Τις εργασίες της Γενικής 
Συνέλευσης θα παρακολουθήσουν εκπρόσωποι και άλλων κρατών που 
συµµετέχουν ως παρατηρητές. Στις συνεργασίες της Γενικής 
Συνέλευσης θα µετάσχουν περισσότεροι από ογδόντα σύνεδροι από όλες 
σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης. 
 Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ∆ικαστικής Εκπαίδευσης εµφανίζει πλούσια 
δραστηριότητα στον τοµέα της δικαστικής εκπαίδευσης µε τη 
διοργάνωση σεµιναρίων ιδίως σε θέµατα ευρωπαϊκού δικαίου, και την 
πραγµατοποίηση προγραµµάτων ανταλλαγών δικαστών και εισαγγελέων 
µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών . Είναι προφανές ότι το ∆ίκτυο 
συµβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας 
στο πεδίο της δικαιοσύνης και προσφέρει πολύ σηµαντικό έργο 
καλλιεργώντας στους δικαστές και εισαγγελείς ανοιχτό πνεύµα και 
ευρωπαϊκή αντίληψη για την αντιµετώπιση των σύνθετων νοµικών 
ζητηµάτων που γεννώνται στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνιών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"