Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ Γ 1107/2015 )

ΦΕΚ Γ 1107/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)

Με Προεδρικό διάταγμα της 14ης Οκτωβρίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988, Α΄ 35), του άρθρου 572 παράγραφος 3 του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύουν, και τη με
αριθμό 138/2015 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α. Ανακαλείται το από 28ης Ιουλίου 2015 Προεδρικό
Διάταγμα (Γ΄ 821), με θέμα: «Τοποθέτηση και παράτα−
ση θητείας εισαγγελικών λειτουργών σε Καταστήματα
Κράτησης», κατά το μέρος που αφορά στην τοποθέτη−
ση της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς Αλεξάνδρας
Μουσούρη του Σταύρου, στο Κατάστημα Κράτησης
Πειραιώς (Συγκρότημα Καταστημάτων Κράτησης Κο−
ρυδαλλού), για ένα (1) έτος, με ολική απαλλαγή από τα
λοιπά καθήκοντα της.
Β. Παρατείνεται η θητεία της Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Πειραιώς Βικτωρίας Μαρσιώνη του Εμμανουήλ στο Κα−
τάστημα Κράτησης Πειραιώς (Συγκρότημα Καταστημά−
των Κράτησης Κορυδαλλού), για ένα (1) έτος, με ολική
απαλλαγή από τα λοιπά καθήκοντα της.
Με Προεδρικό διάταγμα της 14ης Οκτωβρίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 51, 52 και 78 του Ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως ισχύουν
και τη με αριθμό 137/2015 απόφαση του Ανώτατου Δικα−
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
παρατείνεται η απόσπαση της Προέδρου Πρωτοδικών
Λάρισας Σοφίας Τσιβούλη του Βασιλείου στο Πρωτο−
δικείο Έδεσσας, για έξι (6) μήνες και δη έως 15−3−2016.
Με Προεδρικό διάταγμα της 14ης Οκτωβρίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος, το
άρθρο 59 του Ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως ισχύουν, τη με
αριθμό 3224/2008 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας και το με αριθμό 2/2015 πρα−
κτικό συνεδριάσεως του κατ’ άρθρο 2 του Ν. 3068/2002
Τριμελούς Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας:
Α. Ανακαλείται το από 6−7−2007 Προεδρικό διάταγμα
(Γ΄ 485), με θέμα: «Αποχώρηση από την Υπηρεσία δικα−
στικών λειτουργών των Πολιτικών και Ποινικών Δικα−
στηρίων, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας», κατά
το μέρος που αφορά στην αποχώρηση του Εισαγγελέα
Εφετών Αθηνών Ναπολέοντα Παντιώρα του Ευσταθίου.
Β. Διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία,
από 1ης Ιουλίου 2009 του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών
Ναπολέοντα Παντιώρα του Ευσταθίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"