Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου,

ΦΕΚ B 2359/2015 


Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄
1607/31.7.2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιο−
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντι−

κείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου
νόμου για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δι−
καίου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκ−
θεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών
ρυθμίσεων» − Ανασυγκρότηση και παράταση της
διάρκειας των εργασιών. .........................................................

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄
1607/31.7.2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως εξής:
Ι) Ορίζονται νέα μέλη στην Επιτροπή με αντικείμενο
την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την
αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, τη σύνταξη της
σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολό−
γησης συνεπειών ρυθμίσεων o Γεώργιος Αλμπούρας του
Παντελή, Εφέτης Αθηνών, αποσπασμένος στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Αλκιβιάδης Φερεσίδης
του Δημητρίου, Πρωτοδίκης Αθηνών.
ΙΙ) Αντικαθίσταται η γραμματέας Αθηνά Χατζηαθανα−
σίου του Βασιλείου και στη θέση της ορίζεται η Ελένη
Καραγιώργη του Αριστείδη, ασκούμενη δικηγόρος στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
ΙΙΙ) Παρατείνεται η διάρκεια των εργασιών της Επι−
τροπής έως τις 30 Ιουνίου 2016.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ
τ.Β΄ 1607/31.7.2015) απόφασή μας.

1 σχόλιο:

  1. Πολιτική Δικονομία, ΑΚ, ΠΚ,ΚΠΔ. Έεεεελα...και έλεγα τι έχετε καιρό να αλλάξετε ΠτΚ ! Να αλλάξετε και τον Αλιευτικό Κώδικα. Κάτι χάνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι !

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"