Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 1193/2015 )

ΦΕΚ Γ 1193/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(4)

Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Νοεμβρίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Αιγίου,
τακτική ανακρίτρια και ανακρίτρια ανηλίκων, η Πρωτο−
δίκης Πανωραία Σπανού του Δημητρίου, σε αντικατά−
σταση της Πρωτοδίκη Ελένης Ταπεινού του Αριστείδη,
η οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Β. Ανανεώνεται η θητεία, για μία διετία στο Πρωτοδι−
κείο Ηλείας ως τακτικής ανακρίτριας και ανακρίτριας
ανηλίκων της Πρωτοδίκη Κωνσταντίας Παντοπούλου
του Χρήστου.
Γ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Χανίων,
τακτική ανακρίτρια, η Πρωτοδίκης Σοφία Κωστούλα του
Νικολάου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Παναγιώ−
τας Βατικάλου του Γεωργίου, η οποία απαλλάσσεται
από τα καθήκοντα αυτά.
Δ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Κυπαρισ−
σίας, τακτική ανακρίτρια, η Πρωτοδίκης Ευγενία Τσαπό−
γα του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Μαρίας Κριτσινέλια του Βασιλείου, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Καλαβρύτων.
Ε. Ανανεώνεται η θητεία, για μία διετία στο Πρω−
τοδικείο Ναυπλίου του τακτικού ανακριτή Πρωτοδίκη
Νικολάου Χατζημαρούλη του Κυριάκου.
Ζ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Κοζάνης,
τακτικός ανακριτής και ανακριτής ανηλίκων, ο Πρωτοδί−
κης Δημήτριος Παχάκης του Ιωάννη, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Αμαλίας Καραμήτρου του Γεωργίου, η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βέροιας.
Η. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Ευρυ−
τανίας, τακτικός ανακριτής και ανακριτής ανηλίκων, ο
Πρωτοδίκη Δημήτριος Μπαμπαλιούτας του Κωνσταντί−
νου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Κωνσταντίνου
Βαΐτση του Αχιλλέα, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτο−
δικείο Λάρισας.
Θ. Ανανεώνεται η θητεία, για μία διετία, στο Πρωτο−
δικείο Γιαννιτσών της τακτικής ανακρίτριας Πρωτοδίκη
Κωνσταντίνας Λυμπεροπούλου του Λυμπέρη.
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Nοεμβρίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Ορ−
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως
ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζεται, τακτική δικαστής ανηλίκων για μία τριε−
τία, στο Πρωτοδικείο Αιγίου η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Άννα Λεοντίου του Νικολάου, σε αντικατάσταση της
Προέδρου Πρωτοδικών Βασιλικής Τζούδα του Ασημάκη,
η οποία προήχθη σε Εφέτη Ναυπλίου, και αναπληρωτής
δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Ελένη Ταπεινού του
Αριστείδη, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Μάρθας

Γαλαριώτου του Αριστείδη, η οποία προήχθη σε Πρόε−
δρο Πρωτοδικών Καλαμάτας.
Β. Ορίζεται, τακτική δικαστής ανηλίκων για μία τριετία,
στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Δήμητρα Πιπερίγκα του Ταξιάρχη, σε αντικατάσταση
της Προέδρου Πρωτοδικών Παρασκευής Καρκατζού−
νη του Παναγή, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Πειραιά, και αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρω−
τοδίκης Χρυσάνθη Μάντη του Κωνσταντίνου, σε αντι−
κατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Πολυξένης−Μα−
ρίας Παπασαραντοπούλου του Αριστόδημου, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αγρινίου.
Γ. Ορίζεται, τακτική δικαστής ανηλίκων για μία τριετία,
στο Πρωτοδικείο Τρικάλων η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Ελευθερία Κώνστα του Χαραλάμπους, σε αντικατάστα−
ση του Προέδρου Πρωτοδικών Αλέξανδρου Οικονόμου
του Γεωργίου, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Λάρισας.
Δ. Ορίζεται, τακτική δικαστής ανηλίκων για μία τριετία,
στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας η Εφέτης Γλυκερία
Καραναστάση του Ευαγγέλου, σε αντικατάσταση του
Εφέτη Ιωάννη Πανούση του Νικολάου, ο οποίος μετα−
τέθηκε στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, και αναπληρωτής
δικαστής ανηλίκων η Εφέτης Πηνελόπη Σεραφείμη του
Αποστόλου, σε αντικατάσταση της Εφέτη Ιουλίας Αρ−
γυροπούλου του Γεωργίου, η οποία μετατέθηκε στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Ε. Ορίζεται, τακτική δικαστής ανηλίκων για μία τριετία,
στο Πρωτοδικείο Ροδόπης η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Κοσμία Γιαννούση του Χρήστου, σε αντικατάσταση
της Προέδρου Πρωτοδικών Τριανταφυλλιάς Αλέγρα
του Γεωργίου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Κατερίνης.
Ζ. Ορίζεται, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων για μία
τριετία, στο Πρωτοδικείο Ηλείας η Πρωτοδίκης Ευδο−
ξία Μαλέσιου του Ελευθερίου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αναστασίας Ντιούδη του Μιχαήλ, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας.
Η. Ορίζεται, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων για μία
τριετία, στο Πρωτοδικείο Σπάρτης η Πρωτοδίκης Γε−
ωργία Κωστοπούλου του Αντωνίου, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Αγγελικής Θωμά του Αθανασίου, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

2 σχόλια:

 1. ετσι... α ς γεμιζουμε τιτλους τους δικαστες , ιδιως στα επαρχιακα δικαστηρια...
  ο ενας ειναι ανακριτης, ανακριτης ανηλικων, αναπληρωτης δικαστης ανηλικων, πειθαρχικος δικαστης, ειδικος ανακριτης διαφθορας, ειδικος ανακριτης για προσωπα ιδιαζουσας δωσιδικιας,. κα..
  ο δευτερος υπηρετων στο δικαστηριο κτηματολογικος δικαστης, εισηγητης πτωχευσεων, προεδρος επιτροπης δασων, προεδρος επιτροπης ικα, προεδρος επιτροπης απαλλοτριωσεων, διαμεσολαβητης, κ.α/..
  ελλας τρελοκομειο κανονικο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αυτό το σχόλιο δεν έχει κανένα νόημα, προφανώς προέρχεται από δικηγόρο, δικαστής είναι από μόνος του τίτλος για εσένα που το έγραψες και θα σου άρεσε να φέρεις κάποιο τίτλο και προφανώς δεν αισθάνεσαι καλά με τις ιδιότητες και τα καθήκοντα που άλλοι έχουν το μορφωτικό επίπεδο και την ικανότητα να αναλαμβάνουν

   Διαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"