Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

ΤΟ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Ή ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΩΣ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Κ. ΒΕΡΓΩΝΗ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Περί τα τέλη Ιουνίου του τρέχοντος σωτηρίου έτους, μέσα από
ακροατήρια, χειρισμό δικογραφιών και τον εν γένει αγώνα της ζωής, προσπαθούσα να παρακολουθήσω και τη συζήτηση για την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΝ.Δ.Ε. (Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων), ώστε να καταλήξω σε συμπεράσματα και προτάσεις, εισφέροντας και την προσωπική μου εμπειρία. Διευκρινίζω δύο γεγονότα, το πρώτο ότι στις τελευταίες εκλογές της ένωσης ήμουν υποψήφιος, και τιμήθηκα από σεβαστό αριθμό συναδέλφων, όχι μόνο με την ψήφο τους, αλλά και με την διάθεσή τους να με ακούσουν και να μου μεταφέρουν τις ιδέες τους, με αποτέλεσμα να θεωρώ ότι δεν είχα δικαίωμα να μην κάνω προτάσεις και να μην συμμετέχω στον διάλογο για τις καταστατικές αλλαγές, που θα λάμβανε χώρα στα Καμένα Βούρλα, σε καταστατική συνέλευση την 4,7,2015, που ματαιώθηκε λόγω δημοψηφίσματος Το δεύτερο ότι τα προηγούμενα 19,5 χρόνια που ήμουν εισαγγελικός λειτουργός, δεν υπήρξε ποτέ ανυπέρβλητο κώλυμα για την άμεση συμμετοχή στις δραστηριότητες της ΕνΔΕ, είτε αρχαιρεσίες είτε εκδηλώσεις είτε απόλαυση παροχών (παιδικές κατασκηνώσεις κλπ.), άμεση με την έννοια ότι η ταμειακή τακτοποίηση, αν υπήρχε εκκρεμότητα, γίνονταν αμέσως με την καταβολή των τυχόν οφειλόμενων εισφορών. Λίγο πριν λοιπόν την καταστατική συνέλευση, χωρίς ακόμη να έχει προκηρυχθεί το δημοψήφισμα, έλαβα τηλεφώνημα από την γραμματεία της Ένωσής μας, με το οποίο μου ανακοινώθηκε ότι δεν μπορούσα να γίνω δεκτός στην καταστατική συνέλευση, λόγω ταμειακής εκκρεμότητας. Συνηθισμένος από την μακροχρόνια πρακτική ζήτησα να τακτοποιηθώ ταμειακά, η απάντηση όμως που έλαβα ήταν ότι ήταν αδύνατο, μεταθέτοντας αυτό για το ;απώτερο μέλλον. Μάλιστα ζήτησα να μεταφερθεί και το ερώτημα, πως από τη μια υπάρχει η πιθανότητα να κληθώ να συμμετέχω στην διοίκηση της ένωσης, ως αναπληρωματικό μέλος, και από την άλλη να μην μπορώ να μετέχω στο μείζον όργανο, δηλαδή την συνέλευση. Στην συνέχεια ακολούθησε η προκήρυξη του δημοψηφίσματος και η εξ αυτής ματαίωση της καταστατικής συνέλευσης, οπότε τα σημαντικά αυτά περιστατικά πέρασαν, προσωρινά δυστυχώς, στην λήθη.
Η επαναφορά των γεγονότων αυτών έγινε τον μήνα αυτό, λίγο πριν την προγραμματισμένη (5.12) νέα καταστατική γενική συνέλευση, με την επανάληψη στην πρόσκληση περί συμμετοχής αυστηρά των ταμειακά εντάξει μελών, η τελευταία δε έννοια διευκρινίστηκε με ανακοίνωση της ΕνΔΕ, υπογραφόμενη από την Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα (μετά από ομόφωνη  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με ποια συμμετοχή άραγε?), που διανεμήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Σύμφωνα με αυτήν λοιπόν, η συμμετοχή των Εισαγγελέων στις παροχές της Ένωσης ισχύει μόνον για τους ταμειακά εντάξει, πιο κάτω δε καθορίζεται ο τρόπος της ταμειακής αυτής τακτοποίησης, σύμφωνα πάντα με την γνώμη των υπογραφόντων την ανακοίνωση (επαναλαμβάνω ότι η άποψη δεν προκύπτει από το καταστατικό, αφού τότε δεν ίσχυε η παρακράτηση από την μισθοδοσία, ούτε από απόφαση του ΔΣ, εκτός της τελευταίας που διαταράσσει την μέχρι τώρα ασφάλεια δικαίου για την συμμετοχή των εισαγγελέων στην Ένωση).
Για να κατανοηθεί το περιεχόμενο της ανακοίνωσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, οι δικαστικές ενώσεις είχαν επιτύχει την είσπραξη των συνδρομών των μελών τους απ’ ευθείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης των μηνιαίων αποδοχών, δηλαδή ο εκκαθαριστής, ο οποίος πια είναι, και καλώς κατά την γνώμη μου, το απρόσωπο σύστημα ‘’ΔΙΑΣ’’, πριν την καταβολή του καθαρού ποσού της μισθοδοσίας, διά κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς, αποδίδει στην μεν ΕνΔΕ το ποσό των 8,5 € μηνιαίως, προκειμένου για τους δικαστές, στην δε Ένωση Εισαγγελέων το ποσό των 5€ αντιστοίχως, προκειμένου για τους Εισαγγελείς. Ο διαχωρισμός γίνεται αυτόματα χωρίς να είναι γνωστός ο τρόπος δήλωσης επιλογής, από τον δικαστικό λειτουργό, δικαστή ή εισαγγελέα, να επιλέξει δηλαδή ευχερώς που θέλει να κατευθύνεται η, ούτως ή άλλως παρακρατούμενη συνδρομή.
Επανερχόμενος στο θέμα της ανακοίνωσης, με αυτήν γίνεται αναφορά στις πραγματικά ενδιαφέρουσες και αξιολογότατες παροχές της ΕνΔΕ στα μέλη της, δικαστές και εισαγγελείς, οι οποίοι υπενθυμίζω ότι δεν ερωτήθηκαν ούτε αν συμφωνούν στην απόδοση μισθού τους σε τρίτον ούτε για την ποια από τις δύο κατευθύνσεις θα είχε η παρακράτηση, ανακοινώνεται ότι σε ό,τι αφορά τους εισαγγελείς, των οποίων η παρακρατούμενη εισφορά δεν κατευθύνεται στην ΕνΔΕ, δηλαδή όλους ανεξαιρέτως, οι παροχές θα δίδονται μόνο αν είναι ταμειακώς εντάξει, πιο κάτω δε καθορίζεται ως ταμειακώς εντάξει θα θεωρείται εφεξής ο εισαγγελικός λειτουργός που θα κατευθύνει την παρακράτηση στην ΕνΔΕ (με ποιόν τρόπο;), και μετά από ένα χρόνο καταβολής εισφορών, ήτοι έμπρακτης δοκιμασίας (καθαρτήριο), προκειμένου να γίνει πλήρες μέλος.
Πέραν του θέματος των, σημαντικών σε τόσο δύσκολους καιρούς, παροχών προς τους εισαγγελείς, μόνο όταν είναι ταμειακώς εντάξει (πάντα κατά την κρίση των υπογραφόντων την ανακοίνωση) τίθεται άμεσα το θέμα της δυνατότητάς τους να συμμετέχουν στην συνέλευση της 5.12.2015, αφού σε αυτήν μπορούν, σύμφωνα με άλλες ανακοινώσεις, να συμμετέχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει μέλη.  Συνεπώς, ακούσια ελπίζω, οι υπογράφοντες την ανακοίνωση, αποκλείουν τους εισαγγελικούς λειτουργούς από την προσεχή καταστατική συνέλευση, και για το σπουδαίο αυτό ζήτημα αναμένω συζήτηση και απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την Γενική Συνέλευση.
Τέλος και εν όψει του αποκλεισμού από την συμμετοχή στην καταστατική συνέλευση, θα ήθελα να θέσω και ένα σημαντικό καταστατικό θέμα, σχετικά με την κατεύθυνση των εσόδων της Ένωσης από τις συνδρομές. Εφ’ όσον οι συνδρομές αποτελούν χρηματικά ποσά εισπραττόμενα από το Δημόσιο Ταμείο, οποιαδήποτε δαπάνη σε σχέση με τα ποσά αυτά να υπάγεται στους κανόνες του συστήματος ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’. Ακόμη και οι δαπάνες εστίασης (καφέδες, νερά, παράθεση γευμάτων κλπ.) θα πρέπει να καταχωρούνται στην ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ή να δημοσιεύονται στην σελίδα της Ένωσης προκειμένου να ισχύουν, με υπογραφή τουλάχιστον του Ταμία.

2 σχόλια:

  1. Διαύγεια = όνειρα θερινής νυχτός.
    Ως γνωστόν, δεν πειράζουμε τα κακώς κείμενα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αυτός, κ. συνάδελφε, είναι, ακριβώς, ο λόγος απόσχισης από την Ένωση Δικαστών (αναφέρεται και ως ..... "μητρική" Ένωση), των Εισαγγελέων και των Διοικητικών Δικαστών και της ίδρυσης, απ' αυτούς, αυτοτελών Ενώσεων: Η ουσιαστική αδιαφορία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, για τους Εισαγγελείς!
    Ας γίνει, επιτέλους, συνείδηση, ότι οι Εισαγγελείς έχουν δική τους Ένωση, την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Καιρός είναι η φράση "και Εισαγγελέων", να αφαιρεθεί, από την επωνυμία της Ένωσης Δικαστών.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"