Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

ΕΣΔΙ: Ζητήματα εκτέλεσης ποινών, - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών
 2. 5-3-2019


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ
1. 14-2-2019

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών  
Ταχ. διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων,               
Φοίνικας, Καλαμαριά
Ταχ. κώδικας: 55102
Πληροφορίες: Μ. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο: 2310 494115
Fax: 2310 494128
E-mail: epimorfosi@esdi.gr
http: www.esdi.gr
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για επιμορφωτικό πρόγραμμα Δικαστικών Λειτουργών που διοργανώνει η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Τίτλος Συνεδρίου: «Ζητήματα εκτέλεσης ποινών, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης στην Ελλάδα αλλοδαπών αποφάσεων / Εναλλακτική έκτιση ποινών / Ποινικές δικονομικές ακυρότητες».
Τόπος Διενέργειας: Θεσσαλονίκη.
Ημερομηνία διενέργειας: 14 και 15 Μαρτίου 2019.
Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εισηγητές, στο πρόγραμμα με τίτλο «Ζητήματα εκτέλεσης ποινών, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης στην Ελλάδα αλλοδαπών αποφάσεων / Εναλλακτική έκτιση ποινών / Ποινικές δικονομικές ακυρότητες», να υποβάλουν αίτηση μέχρι 04/03/2019.
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες
I. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ
Α. 1. Μετατροπή ποινής.
2. Αναστολή ποινής.
3. Απόλυση υπό όρο.
Β. 1. Συνολική Ποινή
2.            Αναβολή - διακοπή - αντιρρήσεις.
3.            Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων
ΙΙ. ΑΚΥΡΌΤΗΤΕΣ
Α. 1. Σχετικές - απόλυτες: η διάκριση.
2.            Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος - κλήσεως για εμφάνιση.
3.            Έφεση κατά βουλεύματος.
Β. 1. Πολιτική αγωγή και ακυρότητα.
2.            Οριακές περιπτώσεις ακυροτήτων.
3.            Έφεση - αναίρεση και ακυρότητες.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 3689/2008, όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3910/2011 και του άρθρου 25 του ν. 4587/2018, οι εισηγητές πρέπει να είναι:
αα. Εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εφέτη ή Αντεισαγγελέα Εφετών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εφέτη των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
ββ. Επίτιμοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, όπως και ομότιμοι καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, λόγω της γενικής επιστημονικής αναγνώρισής τους ή της εμπειρίας τους στο αντικείμενο.
γγ. Μέλη ΔΕΠ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και άνω.
δδ. Μέλη διοικητικών συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών ενώσεων, δημόσιοι λειτουργοί, δικηγόροι με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία και άλλοι ημεδαποί ή αλλοδαποί ειδικοί επιστήμονες.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ως εισηγητές πρέπει να αποστείλουν έως τις 04/03/2019 στο epimorfosi@esdi.gr σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία να συνοδεύεται από τίτλο και διάγραμμα της ειδικότερης θεματικής που προτίθενται να αναπτύξουν, καθώς και από συνοπτικό βιογραφικό.
Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την αρμόδια οργανωτική επιτροπή του επιμορφωτικού προγράμματος.

Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των ενδιαφερομένων στο μητρώο εισηγητών της Ε.Σ.Δι., μέσω της ιστοσελίδας της, εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σ' αυτό.
Για την ΕΣΔι        Για την οργανωτική επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"