Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΦΕΚ Γ 378/2019

ΦΕΚ Γ 378/2019

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Μαρτίου 2019, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος
και το άρθρο 63 του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κυρωτικός νό-
μος 1756/1988, Α 35), όπως ισχύουν σήμερα, επιλέγεται
για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Επιτρόπου της


Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ο
Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων Δημήτριος Κωστάκης του Ιωάννη, ο οποί-
ος έχει όλα τα νόμιμα προσόντα, για να προαχθεί στη
θέση αυτή.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 17531/15-3-2019).
Με προεδρικό διάταγμα της 22 Φεβρουαρίου 2019,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35),
τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφουΔ΄
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94) «Δαπάνες μετακι-
νούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως ισχύουν,
του π.δ. 88/29-8-2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160) και τις απο-
φάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμούς 195 και 196/2018,
Α. Αποσπάται, στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου, η Πρωτο-
δίκης Καλαβρύτων Παρασκευή Σχοινά του Δρόσου, για
έξι (6) μήνες.


Β. Αποσπάται, στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας ο Πάρε-
δρος του Πρωτοδικείου Ξάνθης Δημήτριος Γεωργιάδης
του Αθανασίου-Μόρφη, για έξι (6) μήνες.
(Αριθμ. απόφ. δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 2592/
5-3-2019) .
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"