Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

Ν. 4603/2019 Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.


Ν.  4603/2019

Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες
διατάξεις.

 Τροποποιεί 
Ν.  2725 ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999.    
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και   άλλες διατάξεις.
 
(περιέχει και ποινικές διατάξεις)
 
 
========================== 
 
 Άρθρο 64
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016
1. Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94), αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 33
Ευθύνη - Ειδικές ρυθμίσεις
1. α. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλί-
ου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της
Α.Α.Δ.Ε. δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν
ποινική ευθύνη για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή
πρόταση που διατύπωσαν ….
2. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ έως στ΄ της πα-
ραγράφου 1 έχουν εφαρμογή και στις κατά την έναρξη
ισχύος αυτών εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον πειθαρχικών
οργάνων ή άλλων διοικητικών ή δικαστικών αρχών.

«4. Για τα αδικήματα που διώκονται κατ’ έγκληση και
φέρεται ότι, διαπράχθηκαν από υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε.
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του
και σε σχέση με αυτά, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
των άρθρων 275, 409 - 413 και 417 - 424 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας.».

==========================
Άρθρο 67
Κατάργηση Έντυπων Βιβλιαρίων Υγείας
1. Τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των
συνταξιούχων και των μελών οικογένειάς τους, καταρ-
γούνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"