Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

ΕλΣυνΕΕ: Ειδική έκθεση 06/2022: Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ - Η προστασία τους δεν είναι απόλυτη

Ειδική έκθεση 06/2022: Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ - Η προστασία τους δεν είναι απόλυτη


26/04/2022
​​Στο πλαίσιο του εν προκειμένω ελέγχου, εξετάσαμε κατά πόσον τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν σήματα της ΕΕ, σχέδια και υποδείγματα, και γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ προστατεύονται επαρκώς εντός της ενιαίας αγοράς.​​Η προστασία είναι γενικώς ισχυρή, παρά τις ορισμένες ελλείψεις της νομοθεσίας και την απουσία σαφούς μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους των τελών της ΕΕ. Υπάρχουν αδυναμίες στο πλαίσιο λογοδοσίας του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην από μέρους του διαχείριση των έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας, καθώς και στην εφαρμογή του πλαισίου γεωγραφικών ενδείξεων και των ελέγχων τελωνειακής επιβολής από την Επιτροπή και τις αρχές των κρατών μελών.

​​Συνιστούμε στην Επιτροπή να συμπληρώσει και να επικαιροποιήσει τα κανονιστικά πλαίσια, να αξιολογήσει το πλαίσιο διακυβέρνησης και τη μεθοδολογία για τον καθορισμό του ύψους των τελών και να βελτιώσει τα συστήματα γεωγραφικών ενδείξεων και το πλαίσιο επιβολής. Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει επίσης να βελτιώσει τη διαχείριση των έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας.

​​​Ειδική έκθεση του ΕΕΣ υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ.


https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=61056


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ