Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

N. 4949/2022 Ενσωμάτωση οδηγίας κτλ

Τεύχος A’ 126/30.06.2022

Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδη-

γίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μα-

ΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ)

2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη με-

ταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L

144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελλη-

νικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευ-

ρέoς Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία,

για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επι-

χείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δρα-

στηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελλη-

νικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου

πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτι-

κής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των

Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του

Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακι-

νήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμ-

βουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές

και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-

σες διατάξεις.

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

ν. 4172/2013  Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

 

TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ν. 2882/2001)

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

(Ν. 4831/2021)

 

Τροποποίηση Κώδικα Φ.Π.Α. ν. 4690/2020

 

«Εθνικός  Τελωνειακός Κώδικας»

(ν. 2960/2001, Α’ 265),

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3846 (ΦΕΚ Α 66/ 11.5.2010)

 

Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

 

 

   Π.Δ.   237  της   10.6/18.7.86.   Κωδικοποίηση  των

   διατάξεων  του   Ν.489/1976  (ΦΕΚ Α'331/76)   περί

   υποχρεωτικής    Ασφαλίσεως    της   εξ'  ατυχημάτων

   αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4738   (ΦΕΚ Α' 207/27.10.2020)

 

 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

 

 

ΦΕΚ Α' 266 22.11.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2961

   Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας

   Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών

   και Κερδών από Λαχεία.  

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ