Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Ορισμός Προέδρου και μελών ΔΣ Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας. Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 258/22.03.2023

 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 258/22.03.2023

 

Αριθμ. 13418οικ.
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλί-
κων Λάρισας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
 

 

..

 

αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας ως εξής:
1. Την Άννα Κουσιoπούλου του Δημητρίου με ΑΔΤ
****, Εφέτη, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια αυ-
τής την Ολυμπία Κορέα του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ****, Εφέτη,
2. τον Κωνσταντίνο Πάνο του Βασιλείου με ΑΔΤ ****, Καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης, ως τακτικό μέ-
λος, με αναπληρωτή αυτού τον Βασίλειο Γαλάνη του Πέ-
τρου με ΑΔΤ ***** Καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης,
3. την Ευαγγελία Ντεμίρη του Κωνσταντίνου με
ΑΔΤ ****, Επιμελήτρια Ανηλίκων της Υπηρεσίας Επι-
μελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Καρδίτσας,
ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την Ευθυμία
Παπαστεργίου του Ιωάννη με ΑΔΤ **** Επιμελή-
τρια Ανηλίκων της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής Τρικάλων,
4. τη Σουλτάνα Δοκού του Αθανασίου με ΑΔΤ ****, Δικηγόρο, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια
αυτής την Ουρανία Αργυρίου του Σωτηρίου με ΑΔΤ ***** Δικηγόρο,
5. τον Ιγνάτιο Μουρτζανό του Αντωνίου με ΑΔΤ ***** Εφημέριο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λαρίσης, ως
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Στέφανο Γιάν-
ναρο του Αποστόλου με ΑΔΤ *****, Εφημέριο του
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης, Πρωτοπρεσβύτερο π.,
6. τον Κωνσταντίνο Σιώμο του Ευάγγελου με ΑΔΤ ****** Παιδοψυχίατρο, ως τακτικό μέλος με αναπλη-
ρώτρια αυτού, την Χρυσούλα Κίτσου του Ηλία με ΑΔΤ *****Παιδοψυχίατρο,
7. τον Ναπολέοντα Ζούκα του Ιωάννη, με ΑΔΤ *****, ε.τ. Πρόεδρο Εφετών, ως τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή αυτού τον Ιωάννη Ανυφαντή του Κωνστα-
ντίνου με ΑΔΤ *****, Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Β. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής
και αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2023
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ