Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 803/24.03.2023

 Τεύχος Γ’ 803/24.03.2023

 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Μαρτίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συ-

ντάγματος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτει-


ας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94)
και την υπ’ αρ. 9/2023 απόφαση του Ανώτατου Δικα-
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ-
νης, αποσπάται στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης
ο Ειρηνοδίκης Β’ τάξης Δράμας, Σάββας Σκαμάγκης
του Φωτίου, για έξι (6) μήνες.
(Αρ. απόφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οι-
κονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
13442/15.03.2023, ΑΔΑ:ΩΝΥΝΩ-0ΨΝ).


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ