Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη», για την περίοδο 2014-2020

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Δεκεμβρίου 2013
για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη», για την περίοδο 2014-2020
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)


Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η συμβολή στην περαιτέρω
ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης βασισμένου στην
αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, ιδίως μέσω
της προώθησης της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές
υποθέσεις

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0073:0083:EL:PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"