Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Επανακαθορισμός της εφάπαξ αποζημίωσης των εφορευτικών επιτροπών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ).

ΦΕΚ B 3178/2013 


Αριθμ. 2/97804/0022 (1)
Επανακαθορισμός της εφάπαξ αποζημίωσης των εφο−
ρευτικών επιτροπών για την ανάδειξη των αιρετών
οργάνων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελ−
λάδας (ΟΕΕ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Αναπροσαρμόζουμε την εφάπαξ αποζημίωση των
εφορευτικών επιτροπών για την ανάδειξη των αιρετών
οργάνων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
ως εξής:
α) για τους Ανώτερους Δικαστικούς Λειτουργούς
− Προέδρους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
(ΚΕΕ) και της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των
Περιφερειακών Εκλογών (ΚΕΕΠΕ) στο ποσό των χιλίων
τριακοσίων εξήντα (1.360) ευρώ για τον καθένα.
β) για τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
(ΚΕΕ) και της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των
Περιφερειακών Εκλογών (ΚΕΕΠΕ) στο ποσό των διακο−
σίων (200) ευρώ για τον καθένα.
γ) για τους γραμματείς της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής (ΚΕΕ) και της Κεντρικής Εφορευτικής Επι−
τροπής των Περιφερειακών Εκλογών (ΚΕΕΠΕ) στο ποσό
των διακοσίων (200) ευρώ για τον καθένα.
δ) Για τους δικαστικούς Λειτουργούς − Προέδρους
των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών στο ποσό των
τριακοσίων (300) ευρώ για την απασχόληση τους καθ’
όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης
των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης για
τον καθένα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"