Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (παραιτήσεις, αποσπάσεις κτλ)

ΦΕΚ Γ 1400/2013 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)

Με Προεδρικό διάταγμα της 26.11.2013, που εκδόθηκε
στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα
με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νό−
μος 1756/1988 Α΄35), όπως ισχύει σήμερα, ανανεώνεται η
θητεία, για μία ακόμη τριετία, στο Εφετείο Πατρών, της
τακτικής δικαστή ανηλίκων Εφέτη Ελένης Μπερτσιά του
Παναγιώτη και της αναπληρώτριας δικαστή ανηλίκων
Εφέτη Κωνσταντίνας Ράπτη του Θεοδώρου.
Με Προεδρικό διάταγμα της 26.11.2013, που εκδόθηκε
στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα
με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη−
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988 Α΄35), γίνεται δεκτή η από 22.10.2013 αί−
τηση παραίτησης από την υπηρεσία της Προέδρου Εφε−
τών Αθηνών, Μαρίας Τζαβάρα του Νικολάου.
Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 5210901186/27.11.2013).
Με Προεδρικό διάταγμα της 26.11.2013, που εκδόθηκε
στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα
με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη−
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτι−
κός νόμος 1756/1988 Α΄35), γίνεται δεκτή η από 13.11.2013
αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Αρεοπαγίτη,
Γρηγορίου Λαπατά του Δημητρίου.
Ο ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από
το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 2333116691/28.11.2013).
Με Προεδρικό διάταγμα της 26.11.2013, που εκδόθηκε
στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα
με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη−
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτι−
κός νόμος 1756/1988 Α΄35), γίνεται δεκτή η από 17.10.2013
αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Αρεοπαγίτη,
Χαραλαμπίας Σίμου του Χρυσοστόμου.
Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 7399604527/27.11.2013).
Με Προεδρικό διάταγμα της 26.11.2013, που εκδόθηκε στην
Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα
άρθρα 49, 50, 51, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δι−
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω−
τικός νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν, και τη με αριθμό
163/7−11−2013 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβου−
λίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπώνται, έως
30−6−2014, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οι πρωτοδίκες:
1) Θηβών, Λεωνίδας Μπόμπολης του Δημητρίου,
2) Πειραιώς, Μερόπη Παπασιδέρη του Κωνσταντίνου,
3) Πειραιώς, Φωτεινή Μπέκου του Νικολάου,
4) Χαλκίδας, Νεκταρία Ξελυσσακτή του Κωνσταντίνου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"