Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Ενσωμάτωση οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα

ΦΕΚ A 257/2013 


N. 4212/2013

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμ−
βρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης
Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίη−
ση του ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά
δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α΄ 25).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"